Co robi Zarząd

Co robi członek Zarządu?

Jako grupa, do zadań Zarządu zalicza się wprowadzanie strategicznych planów i podejmowanie decyzji w obszarach takich jak misja OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), coroczny budżet, projekty i priorytety; dbanie o utrzymanie długotrwałych celów dla organizacji; nadzór nad realizacją strategicznych celów; zapewnienie organizacyjnej zgodności z prawem; wzięcie na siebie odpowiedzialności za działania organizacji; posiadanie odpowiedzialności prawnej w reprezentowaniu organizacji i jej finansów przed Urzędem Skarbowym; oraz podpisywanie kontraktów, wypłacanie funduszy i przeprowadzanie różnego rodzaju transakcji biznesowych.

Indywidualnie, członkowie zarządu są zobowiązani do brania udziału w spotkaniach w formie czatów, bycia na bieżąco z ważnymi komunikatami i raportami, i działania w najlepszym interesie OTW.