O Komisji Wyborów

Zadaniem Komisji Wyborów jest przeprowadzenie wyborów do Zarządu OTW. Uformowana w połowie 2014 roku w celu przejęcia od Zarządu OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) i przeniesienia na barki osobnej grupy zadań związanych z wyborami, czuwamy nad uczciwością, rozłożeniem w czasie oraz poufnością procesu wyborczego. Jako drużyna aktualizujemy procedury, odpowiadamy za komunikację z członkami OTW oraz innymi komisjami w sprawach związanych z procesem wyborczym, pomagamy kandydatom przygotować się jak i wykonywać powierzone im zadania, a także przeprowadzamy same wybory.

Choć wszyscy członkowie Komisji pracują razem by stworzyć przyjazne środowisko zespołu oraz doprowadzić do końca konkretne projekty, wśród naszego personelu wyróżnić można pięć wyspecjalizowanych pozycji. Są to:

Doradca Kandydatów

Do odpowiedzialności Doradców Kandydatów należy nawiązywanie dialogu z kandydatami oraz wspieranie ich. Pracują bezpośrednio z kandydatami, asystując im podczas składania deklaracji kandydatury i w procesie wyborczym.

Specjalista od Komunikacji

Specjaliści od Komunikacji są czołowymi pisarzami oraz edytorami Komisji. Przygotowują nowe posty publiczne oraz wewnętrzne ogłoszenia, jak i pomagają w pisaniu oraz edycji dokumentów Komisji.

Koordynator Drużyny

Koordynatorzy Drużyn odpowiadają za wszystkie sprawy administracyjne i organizacyjne wewnątrz Komisji. Tworzą procedury, prowadzą rekrutację, organizują spotkania, biorą udział w tworzeniu planów projektów i zarządzają dokumentacją Komisji.

Konstruktor Procesu Głosowania

Konstruktorzy Procesu Głosowania tworzą i zarządzają naszymi procedurami oraz oprogramowaniem związanym z głosowaniem. Opracowują, aktualizują i testują procedury wyborcze Komisji, by zminimalizować ryzyko ich manipulacji. Doradzają również Komisji w wyborze najlepszych strategii, zapewniających zabezpieczenie prywatności kandydatów i głosujących oraz integralności procesu głosowania.

Przewodniczący Stażysta

Przewodniczący Stażyści skupiają się na studiowaniu wszystkich aspektów działania Komisji, przygotowując się do zaoferowania swojej pomocy na stanowisku przewodniczącego Komisji. Przez sześć miesięcy poznają każdą rolę w zespole, będąc cieniami pozostałych członków i pomagając im w wypełnianiu ich zadań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, albo interesuje cię dołączenie do naszej ekipy, skontaktuj się z nami!