Què fa el Comitè

Què fa un membre del Comitè de Direcció?

Com a grup, els deures del Comitè inclouen desenvolupar un pla estratègic i prendre decisions en assumptes com ara la missió de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives), el seu pressupost anual, els seus projectes i prioritats; mantenir un enfocament a llarg termini de l’organització; controlar el progrés d’objectius estratègics; assegurar el compliment de la legalitat organitzativa; prendre la responsabilitat d’accions organitzatives; assumir responsabilitat legal de l’organització i de les seves finances amb l’IRS i firmar contractes, desemborsar fons i diversos tipus de transaccions empresarials.

Individualment, s’espera dels membres del comitè que assisteixin a les reunions per xat, es mantinguin al dia respecte a comunicats organitzatius rellevants i informes i actuar de bona fer i tenint present els interessos de l’OTW.