Què fa la Junta

Què fa un membre de la Junta Directiva?

Com a grup, els deures de la Junta inclouen desenvolupar un pla estratègic i prendre decisions en assumptes com ara la missió de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives), el seu pressupost anual, els seus projectes i prioritats; mantenir un objectiu a llarg termini per a l’organització; controlar el progrés d’objectius estratègics; assegurar el compliment de la legalitat organitzativa; prendre la responsabilitat d’accions organitzatives; assumir responsabilitat legal de l’organització i de les seves finances amb l’IRS; i firmar contractes, desemborsar fons i diversos tipus de transaccions empresarials.

Individualment, s’espera dels membres de la junta que assisteixin a les reunions per xat, es mantinguin al dia respecte a comunicats organitzatius rellevants i informes i que actuïn de bona fe, tenint presents els interessos de l’OTW.