Čo robí Predstavenstvo

Čo robí člen Predstavenstva?

Ako skupina, povinnosti Predstavenstva zahŕňajú strategické plánovanie a rozhodovanie v oblastiach ako misia OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), výročný rozpočet, projekty a priority; zachovávanie dlhodobého zamerania organizácie; monitorovanie progresu k strategickým cieľom; zabezpečenie súladu s právnymi predpismi; prevzatie zodpovednosti za akcie organizácie; právnu zodpovednosť za organizáciu a jej financie s IRS; a podpisovanie zmlúv, vyplácanie finančných prostriedkov, a obchodné činnosti rôzneho druhu.

Jednotlivo, od členov Predstavenstva sa očakáva, že budú prítomní na stretnutiach na báze chatu, budú držať krok s príslušnou organizačnou komunikáciou a so správami, a budú konať v dobrej viere a v najlepšom záujme OTW.