Wymagane zachowanie podczas wyborów

Aby zachęcić do otwartych, serdecznych i rzeczowych wyborów, Komisja Wyborcza wymaga, aby wszyscy kandydaci, wolontariusze i członkowie stosowali się do następujących prostych zasad podczas wszystkich oficjalnych czynności związanych z wyborami:

  • Unikaj obelg, szczególnie związanych z fizycznymi lub mentalnymi niepełnosprawnościami.
  • Szanuj neutralność płciową oraz/lub preferencje osobowe.
  • Mów o zachowaniu/słowach kandydata, nie o nim samym. Na przykład: powiedz “X nie wziął pod uwagę problemu Y” zamiast “X jest nierozważny.”
  • Nie używaj narzędzi/dostępów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) ani nie żądaj, aby inni używali ich do nękania, prześladowania, śledzenia ani grożenia żadnemu z wolontariuszy, członków lub kandydatów.
  • Nie stawaj na przeszkodzie kandydaturze ani kandydatowi, wobec którego stoisz na wyższym stanowisku.
  • Nie ujawniaj nikogo, czyli staraj się unikać łączenia fanowskiego wizerunku, nazwy używanej w OTW i/lub prawdziwego nazwiska (lub jakichkolwiek zachowań, które mogą być połączone z tymi danymi) bez wyraźnego pozwolenia osoby zainteresowanej. Ujawnienie tych informacji będzie skutkowało odebraniem przywilejów wyborczych lub, w przypadku kandydatów, usunięciem z listy wyborczej.
  • Nie przekupuj nikogo przy pomocy pieniędzy, twórczości fanowskiej lub czegokolwiek innego. Przekupstwo również będzie skutkowało odebraniem przywilejów wyborczych lub usunięciem z listy wyborczej.