Kandydowanie w Wyborach OTW

Dziękujemy za zainteresowanie startem w wyborach Zarządu OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej)!

W celu uzyskania informacji na temat kwalifikacji do kandydowania, odwiedź proszę stronę Jak stać się kandydatem. Poniżej zamieszczamy przegląd procesu kandydatury

Nasz sezon wyborów rozpoczyna się wraz końcem okresu składania deklaracji, osiem tygodni przed wyborami, i sięga do zamknięcia sondaży. Zachęcamy kandydatów do dyskusji na temat swoich platform, poglądów i wizji związanej z członkostwem OTW w wybranej przez nich formie.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia krótkiego publicznego oświadczenia podsumowującego ich filozofię, cele dla organizacji i poglądy na przyszłe kierunki organizacji. Oświadczenie to zostanie opublikowane na stronie OTW Wybory.

Po przedstawieniu tego oświadczenia, osoby zainteresowane mogą wysyłać pytania do kandydatów. Kandydaci odpowiedzą na nie na stronie Wyborów OTW w odpowiednich sekcjach tematycznych

Kandydatów zachęca się również do uczestniczenia w publicznych czatach, na forum zapewnionym przez OTW, we wspólnie uzgodnionym czasie. Transkrypcja czatu będzie również dostępna na stronie OTW Wybory.