Wat het Bestuur Doet

Wat doet een Bestuurslid?

Als groep omvatten de taken van het Bestuur onder andere het uitvoeren van de strategische planning en het nemen van besluiten in gebieden zoals de OTW’s (Organisatie voor Transformatieve Werken) missie, jaarlijks budget, projecten en prioriteiten; het onderhouden van een lange-termijn focus voor de organisatie; het monitoren van de voortgang naar strategische doelen; verzekeren dat de organisatie de Amerikaanse wetgeving naleeft; het nemen van verantwoordelijkheid voor organisatorische acties; het hebben van juridische verantwoordelijkheid voor de organisatie en haar financiën voor de Amerikaanse belastingdienst; en het tekenen van contracten, het uitbetalen van fondsen, en het uitvoeren van diverse zakelijke transacties.

Individueel wordt van Bestuursleden verwacht dat ze aanwezig zijn op chatgebaseerde vergaderingen, op de hoogte zijn van relevante organisatorische communicaties en verslagen, en naar eer en geweten handelen in het belang van de OTW.