Co dělá Představenstvo

Co dělá člen Představenstva?

Úkoly Představenstva jako skupiny zahrnují strategické plánování a rozhodování v oblastech jako je poslání OTW (Společnost pro transformativní tvorbu), roční rozpočet, projekty a priority, udržování dlouhodobého zaměření organizace, sledování vývoje strategických cílů, zajištění souladu s právními předpisy, odpovědnosti za činnost organizace, právní odpovědnost za organizaci a její finance s IRS, a podepisování smluv, vyplácení finančních prostředků a různé obchody.

Od jednotlivých členů Představenstva se očekává účast na chat meetinzích, seznámení se s důležitými organizačními zprávami a reporty a také odpovídající jednání v nejlepším zájmu OTW.