Det här gör styrelsen

Vad gör en styrelsemedlem?

Som grupp inkluderar styrelsens uppdrag att genomföra strategisk planering och beslutsfattande inom områden såsom OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) uppdrag, årliga budget, projekt och prioriteringar, att hålla ett långtids-fokus för organisationen, att övervaka framsteg mot strategiska mål, att se till att juridiska krav på organisationen följs, att ta juridiskt ansvar för organisationens handlingar, att ha juridiskt ansvar för organisationen och dess finanser inför amerikanska Skatteverket samt att skriva på kontrakt, fördela pengar och göra upp olika typer av affärer.

Individuellt förväntas styrelsemedlemmarna vara med på chatt-baserade möten, hålla sig uppdaterade kring relevanta kommunikationer och rapporter om organisationen, samt hederligt agera i OTWs bästa intressen.