Yönetim Kurulu Ne Yapar?

Yönetim Kurulu üyeleri neler yapar?

Grup olarak Kurulun görevleri, OTW’nin (Transformatif Eserler Derneği) hedefleri, yıllık bütçe, projeler ve öncelikler gibi alanlarda planlama yapmak ve gerekli kararları vermek; organizasyon için uzun süreli bir odağı korumayı sağlamak; hedeflere uygun ilerleme olduğunu gözlemlemek; organizasyonun yasalara uygunluğundan emin olmak; organizasyon olarak yapılan hareketlerin ve IRS ile finansal konuların sorumluluğunu almak ve anlaşmaları imzalamak, bütçeyi bölüştürmek ve çeşitli görevleri yapmaktır.

Kişisel olarak ise, kurul üyelerinin yazışma yoluyla gerçekleştirilen toplantılara katılmaları; ilgili organizasyonel ilişkiler ve raporlarla başa çıkabilmeleri ve OTW için en yararlı şekilde davranmaları beklenir.