Hvad laver bestyrelsen?

Hvad laver et medlem af bestyrelsen?

Som en samlet enhed består bestyrelsens opgaver af strategisk planlægning og beslutningstagen i forhold til OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) mission, årsregnskab, projekter og prioriteter; at opretholde et langsigtet fokus for organisationen; at overvåge processen frem mod strategiske mål; at sikre organisatorisk juridisk overensstemmelse; at tage ansvar for organisatoriske handlinger; at have det juridiske ansvar for organisationen og dens finanser ved IRS (Internal Revenue Service, det amerikanske skattevæsen); og at underskrive kontrakter, udbetale midler og foretage forskellige transaktioner.

De enkelte medlemmer af bestyrelsen forventes at deltage i chat-baserede møder, at holde sig opdateret om relevante organisatoriske kommunikationer og rapporter og at handle i god tro med OTW’s bedste interesser for øje.