Beth mae’r Bwrdd yn Gwneud

Beth mae aelod o’r Bwrdd Llywodraethydd yn gwneud?

Fel grŵp, mae cyfrifoldebau y Bwrdd yn cynnwys cyflawni cynllunio strategol a gwneud penderfyniadau am bethau fel y genhadaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), y gyllideb flynyddol, prosiectau a blaenoriaethau; cynnal ffocws hir-tymor ar gyfer y mudiad, monitro cynnydd tuag at nodau strategol; sicrhau cydymffurio cyfreithiol mudiadol; cael cyfrifoldeb cyfreithiol am y mudiad ac ei chyllid efo’r IRS; ac arwyddo cytundebau, talu arian, a trafodion busnes o wahanol fathau.

Yn unigol, disgwylir mae aelodau y bwrdd yn bresennol yn cyfarfodydd sgwrsio, cadwch yn gyfoes efo cyfarthrebiadau ac adroddiadau perthnasol y mudiad, a gweithredu’n ddidwyll mewn lles gorau yr OTW.