FAQ

Podstawowe informacje

Które pozycje w OTW podlegają wyborom?

Jedynie członkowie Zarządu są wybierani. Zarząd to grupa osób, które kierują OTW (Organizacją na rzecz Twórczości Przeobrażonej). Wśród nich jest trzech członków funkcyjnych (Prezydent, Skarbnik i Sekretarz), jak również członkowie którzy nie pełnią funkcji. Osoby nie kandydują na specyficzną pozycję – przedmiotem wyborów jest miejsce w Zarządzie, a zarząd wspólnie wybiera osoby funkcyjne spośród siebie, kiedy kadencja poprzednich dobiega końca (kadencje funkcyjne są krótsze od kadencji regularnych członków zarządu).

Co roku wybiera się co najmniej dwóch członków zarządu (w wyborach przeprowadzanych wśród osób posiadających opłacone członkostwo OTW); aktualnie ich kadencja trwa trzy lata.

Czym zajmują się członkowie Zarządu?

Obowiązki Zarządu jako grupy obejmują wykonywanie planów strategicznych oraz podejmowanie decyzji w zakresie takich kwestii, jak chociażby misja OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), doroczny budżet, projekty i priorytety; podtrzymywanie długoterminowych celów organizacji; monitorowanie postępów działań dotyczących celów strategicznych; zapewnienie legalności działań organizacji; branie odpowiedzialności za działania organizacji; branie odpowiedzialności za organizację i jej finanse przed Urzędem Podatkowym USA (IRS); jak również podpisywanie umów, wydatkowanie funduszy, zajmowanie się różnego rodzaju transakcjami biznesowymi.

Jeśli chodzi o obowiązki indywidualnych członków Zarządu, oczekuje się od nich obecności na zebraniach odbywających się za pomocą platformy czatowej, bycia na bieżąco z istotnymi dla organizacji wiadomościami i raportami, a także działania w dobrej wierze na rzecz OTW.

Kto może zostać kandydatem?

W celu uzyskania informacji o tym, kto może zostać kandydatem, przeczytaj Zostać Kandydatem.

Dlaczego przed wyborami muszę aktywnie działać w komisji?

Służenie w komisji w organizacji sprawia, że kandydaci mają już pewien stopień znajomości wewnętrznych działań OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), jak również potrafią współpracować z innymi w zakresie naszego wolontariatu on-line. Pokazuje to również, że kandydat jest zaangażowany w OTW i jej wartości.

Dlaczego muszę działać pod moim imieniem i nazwiskiem?

Ponieważ członkowie zarządu są prawnie odpowiedzialni za OTW i jej finanse, musi istnieć możliwość powiązania ich działań z ich pełnym nazwiskiem. To część przepisów podatkowych IRS dla zrzeszonych organizacji nonprofit, a taką jest OTW.

Czy moje pełne nazwisko i tożsamość fanowska będą połączone?

Tylko jeśli się na to zdecydujesz, np. poprzez podanie twojej tożsamości fanowskiej w biogramie wysyłanym jako część procesu wyborczego. Personel OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) i dokumentacja będą się do ciebie odnosić jedynie twoim prawnym imieniem.

Czy konkretne miejsca w Zarządzie mają konkretne wymagania?

Rekomenduje się, aby członkowie sprawujący funkcje urzędnicze (Prezydent, Skarbnik i Sekretarz) mieli wcześniejsze doświadczenie w Zarządzie. Poza tym, nie.

OTW jest organizacją fanowską. Dlaczego fanowskie tożsamości kandydatów nie są podane do wiadomości publicznej?

Choć wiele osób nie ma problemu z tym, aby ich fanowska tożsamość była powiązana z ich imieniem i nazwiskiem, z różnych względów nie wszyscy tego chcą. Zasady OTW zostawiają tę decyzję w rękach kandydatów – to do nich należy decyzja, czy nie mają nic przeciwko podaniu swoich fanowskich tożsamości. Ta zasada działa zarówno w procesie wyborczym, jak i poza nim, i dotyczy tak samo wybranych, jak i nie wybranych kandydatów.


Kandydatura

W jaki sposób zgłaszam kandydaturę?

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania i nie masz nic przeciwko kandydowaniu pod twoim prawnym imieniem i nazwiskiem. Wyślij wiadomość e-mailem do przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Wyborczej, podając swoje prawne imię i stwierdzenie, że masz więcej niż 18 lat. Daj Komisji Wyborczej znać, jeśli działasz pod pseudonimem i czy chcesz zmienić swoje imię w OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) na swoje prawne imię przed ogłoszeniem kandydatury czy po wyborach. Komisja Wyborcza skontaktuje się z odpowiednimi komisjami w celu zweryfikowania twojej kandydatury. Termin na deklarację kandydowania jest umieszczony w harmonogramie wyborów.

Jaka jest różnica między wyborami z kontrkandydatami a wyborami bez nich?

Wybory z kontrkandydatami mają miejsce kiedy jest więcej kandydatów niż wolnych miejsc w Zarządzie, i to wyborcy zdecydują, kto je zajmie.

Wybory bez kontrkandydatów mają miejsce, kiedy liczba wolnych miejsc w Zarządzie jest równa lub większa, niż liczba kandydatów. W praktyce, żaden z kandydatów nie ma konkurencji i zostanie automatycznie wybrany do Zarządu po zakończeniu procesu wyborczego (poza samym głosowaniem, które nie będzie potrzebne). Wszystkie pozostałe puste miejsca pozostaną puste aż do kolejnych wyborów.

Czy będę mogła/mógł kandydować ponownie?

Tak, jeśli nie zostaniesz wybrana/wybrany, możesz kandydować w następnych wyborach, oczywiście zakładając, że wtedy również spełnisz wszystkie wymagania.

Jak wygląda kampania wyborcza?

Rozpoczynasz od napisania biogramu. To krótki akapit opisujący twoje doświadczenie offline, w OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) i w fandomie.

Potem odpowiesz w Manifeście na pytania, które są takie same dla wszystkich kandydatów.

Następnie weźmiesz udział w procesie Q&A. Pytania są nadsyłane przez zainteresowaną publikę.

Po czwarte, weźmiesz udział w publicznych czatach. Zostaną one zorganizowane przez Komisję Wyborczą w zgodzie z twoim harmonogramem.

Czy podczas kampani można używać logo OTW?

W czasie kampani unikaj używania oficjalnego logo (lub obrazów mogących zostać za nie omyłkowo uznane) OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), włączając w to logo poszczególnych projektów, jak Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum). Możesz udostępniać wpisy blogowe lub tweety oficjalnych ogłoszeń OTW, zawierające takie logo, ale prosimy, nie łącz tych logo z kampanią na rzecz konkretnych kandydatek/kandydatów. Ma to na celu uniknięcie wrażenia, że OTW popiera konkretną/ego kandydatkę/kandydata (lub kandydatki/ów).


Głosowanie

Co uprawnia mnie do oddania głosu w wyborach?

Możesz stać się członkiem OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) poprzez złożenie darowizny w wysokości 10 USD lub większej. Członkostwo trwa rok od daty złożenia darowizny. Uprawnia cię ono do głosowania w jednych wyborach OTW. Jeśli jesteś już członkiem i ponownie złożysz darowiznę w wysokości 10 USD lub większej, data wygaśnięcia twojego członkostwa zostanie przesunięta do przodu; to zawsze rok od ostatniej darowizny w wysokości 10 USD lub większej. By dowiedzieć się więcej na temat warunków okresu uprawniającego do głosowania w tym roku, przejdź do harmonogramu wyborów.

Złożyłam/em darowiznę większą niż 10 USD, dlaczego nie dostałam/em żadnej informacji na temat wyborów?

Złożyłam/em darowiznę większą niż 10 USD, dlaczego nie dostałam/em żadnej informacji na temat wyborów?

Może to być spowodowane kilkoma czynnikami:

  1. Czy twoja darowizna została złożona przed obecnym rokiem wyborczym? Jeśli nie masz pewności, możesz skontaktować się z naszą Komisja Rozwoju i Członkostwa. Tylko darowizny złożone w czasie trwania obecnego roku wyborczego kwalifikują członków do głosowania w tym właśnie roku.
  2. Czy anulowałaś/eś swoją subskrypcję emaili OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej)? Jeśli tak, możesz wysłać wiadomość na adres [email protected] by powrócić na listę.
  3. Czy emaile od OTW trafiają do twojego folderu spam? Jeśli nie chcesz by tak się działo, spróbuj dodać @transformativeworks.org do twojej listy zaufanych nadawców/filtrów.

Jeśli żaden z tym czynników cię nie dotyczy, skontaktuj się z nami, a my spróbujemy rozwiązać ten problem.

Dlaczego nie mogę zostać członkiem OTW poprzez poświęcanie organizacji mojego czasu?

Jako prawnie uznawana organizacja non-profit, jesteśmy zobowiązani, by upewnić się, że każdy głos pochodzi od innej, prawnie rozpoznawalnej osoby. Najłatwiejszym sposobem, by to zrobić, jest powiązanie statusu członkostwa z darowiznami złożonymi poprzez konto bankowe lub kartę kredytową — innymi słowami, sposób płatności, który potwierdza tożsamość. To z powodu tej zasady darowizny złożone w postaci gotówki lub przekazu pieniężnego nie upoważniają do członkostwa.

Jak działa proces głosowania?

Uprawnieni wyborcy — wszyscy aktualni członkowie którzy wpłacili darowiznę — dostaną instrukcję na adres email, jakiego użyli by dołączyć do organizacji. Głosowanie jest tajne.

Głosy zostaną zliczone dzięki zmodyfikowanej wersji systemu instant runoff, która daje więcej niż jednego zwycięzcę. By dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź stronę informacyjną procesu głosowania.

Kiedy poznamy rezultaty?

Pełne wyniki zostaną opublikowane po zakończeniu rejestracji głosów; o ile nie będzie nieprzewidzianych trudności, ogłosimy wyniki nie później niż trzy dni po zamknięciu głosowania. W przypadku opóźnień, Komisja Wyborcza opublikuje aktualizacje statusu na temat powodu opóźnień i przewidywanego czasu ich zakończenia.

Czy mogę poznać ranking kandydatów?

W celu zachowania równości wszystkich członków Zarządu, nie udostępniamy rankingu kandydatów.


Głosowanie poprzez Pośrednika

Czym jest głosowanie poprzez pośrednika? Jak ono działa?

Głosowanie poprzez pośrednika polega na wyznaczeniu kogoś, kto odda za ciebie głos w wyborach. OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest zobowiązana do umożliwienia tej opcji prawem stanu Delaware. Zazwyczaj powodem jego zastosowania jest brak dostępu do internetu lub inne zobowiązania głosującej/ego w trakcie trwania wyborów.

Jeżeli członkini/członek nie jest w stanie uzyskać dostępu do próbnej karty głosowania, na przykład z powodu używania starszego oprogramowania lub innych kłopotów ze zgodnością oprogramowania uniemożliwiających dostęp do karty, najpewniej napotka ten sam problem z faktyczną kartą głosowania i powinna/powinien zdecydować się na wyznaczenie pośrednika. Swojego pośrednika musisz wyznaczyć samodzielnie. Komisja Wyborcza ani OTW nie wyznaczają członkom pośredników.

Pośrednicy są wyznaczani poprzez email. Email z prośbą o wyznaczenie pośrednika musi

  1. zostać wysłany z adresu email użytego przy składaniu darowizny na OTW;
  2. być zaadresowany zarówno do [email protected] jak i twojego pośrednika;
  3. zawierać twoje imię i nazwisko; oraz
  4. zawierać deklarację, że życzysz sobie wyznaczenia na twojego pośrednika odbiorcy tego emaila.

Twój pośrednik musi odpowiedzieć na ten email, potwierdzając odbiór i podając swoje imię i nazwisko. Odpowiedź ta musi dotrzeć do [email protected] przynajmniej dwa tygodnie przed wyborami. Oficjalny termin, do którego można wyznaczać pośredników, będzie zawarty w planie wyborów.

Wyznaczone pośrednictwo jest ważne przez pół roku; do tego czasu, nie możemy odwołać ani zmienić przypisanego ci pośrednika. Jeśli zostałeś wyznaczony na pośrednika, nie możesz przekazać swojego pośrednictwa komuś innemu.


Więcej informacji

Gdzie mogę się dowiedzieć więcej na temat wyborów?

Strona Wyborów jest najlepszym źródłem informacji, które ich dotyczą. Zawiera zarówno sekcję aktualnych newsów jak i historii, a także listę bardziej dokładnych kategorii.

Wciąż nie potrafię odnaleźć odpowiedzi na moje pytanie.

Możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy. Chętnie ci pomożemy!