Pokyny k chování v rámci volebního procesu

V zájmu podpory otevřeného, přívětivého a pozitivního volebního procesu vyzývá volební výbor kandidáty, dobrovolníky a členy, aby v průběhu oficiálních volebních aktivit dodržovali tyto jednoduché pokyny:

  • Vyhýbejte se potenciálně urážlivým výrazům, včetně těch, které související s tělesným či mentálním postižením.
  • Respektujte genderovou neutralitu a/nebo preferenci používaných osobních zájmen.
  • Vyjadřujte se k chování/výrokům kandidátů, nikoliv k nim osobně. Kupříkladu, uveďte spíše “X se dostatečně nezajímal o záležitost Y” než “X je bezohledný.”
  • Nezneužívejte ani nežádejte ostatní, aby zneužili nástroje/uživatelské přístupy OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) k obtěžování, sledování, šmírování či vyhrožování dobrovolníkům, členům nebo kandidátům.
  • Nezasahujte do kandidatury jakéhokoliv kandidáta, nad kterým máte vedoucí či jinou mocenskou pozici.
  • Vyvarujte se vyzrazení něčí identity. Bez výslovného souhlasu nespojujte ničí fanouškovskou osobu, jméno používané v rámci OTW, s jeho/jejím skutečným jménem (nebo činnostmi, které by s ním mohly být spojeny). Porušení tohoto pravidla bude mít za následek ztrátu volebních práv a v případě kandidáta pak vyřazení z voleb.
  • Nepodplácejte nikoho penězi, fanouškovskou tvorbou ani žádnými jinými způsoby. Podplácení bude potrestáno ztrátou volebních práv nebo vyřazením z voleb.