Czy podczas kampani można używać logo OTW?

W czasie kampani unikaj używania oficjalnego logo (lub obrazów mogących zostać za nie omyłkowo uznane) OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), włączając w to logo poszczególnych projektów, jak Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum). Możesz udostępniać wpisy blogowe lub tweety oficjalnych ogłoszeń OTW, zawierające takie logo, ale prosimy, nie łącz tych logo z kampanią na rzecz konkretnych kandydatek/kandydatów. Ma to na celu uniknięcie wrażenia, że OTW popiera konkretną/ego kandydatkę/kandydata (lub kandydatki/ów).