A all logo’r OTW cael eu defnyddio mewn ymgyrchoedd?

Yn ystod ymgyrchoedd, osgoi defnyddio logos swyddogol yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) (neu luniau a all cael eu camgymryd fel logos swyddogol yr OTW), yn cynnwys logos prosiectau unigol fel “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun). Gallwch ailblogio neu aildwîtio cyhoeddiadau swyddogol yr OTW sy’n cynnwys y fath logos, ond peidiwch gyfeillio’r logos gydag ymgyrchoedd ar gyfer ymgeisydd neu ymgeisyddion penodol. Mae hyn i osgoi’r olwg bod yr OTW yn cymeradwyo ymgeisydd neu ymgeisyddion penodol.