Kampanyalar sırasında OTW logoları kullanılabilir mi?

Kampanyalar sırasında, Archive of Our Own – AO3 (Kendimize Ait Bir Arşiv) gibi projelerin logoları da dahil olmak üzere OTW (Transformatif Eserler Derneği) resmi logolarını (veya OTW resmi logolarıyla karıştırılabilecek görselleri) kullanmaktan kaçının. Böyle logoları içeren resmi OTW duyurularını reblog veya retweet edebilirsiniz ancak lütfen logoları belirli bir aday veya adaylarla ilişkilendirmeyin. Bu, OTW’nin belirli bir adayı veya belirli adayları desteklediği izlenimini önlemek içindir.