Bolehkah logo OTW digunakan semasa kempen?

Semasa kempen, elakkan menggunakan logo rasmi OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) atau imej yang mungkin disalah anggap sebagai logo rasmi OTW), termasuk logo untuk projek individu seperti Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita). Anda boleh memblog semula atau retweet pengumuman OTW rasmi yang mengandungi logo tersebut, tetapi jangan kaitkan logo tersebut dengan kempen untuk calon atau calon-calon tertentu. Ini untuk mengelakkan tanggapan bahawa OTW menyokong calon khusus atau calon-calon tertentu.