Kan OTW-loggor användas i kampanjer?

Undvik att använda officiella loggor för OTW (Organisationen för transformativa verk) i kampanjer – detta gäller även bilder som kan tolkas som officiella loggor för OTW, samt loggor för enskilda projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Det går bra att vidareblogga eller vidaretwittra officiella OTW-inlägg som innehåller sådana loggor, men avstå från att sammankoppla dessa loggor med kampanjande för en viss/vissa kandidat(er). Syftet med detta är att undvika att ge intryck av att OTW stödjer en en viss eller vissa kandidat(er).