Môžu byť logá OTW používané počas kampaní?

Počas kampaní sa vyhnite používaniu oficiálneho OTW (Organizácia pre tranformatívnu tvorbu) loga (alebo obrázkov, ktoré by mohli byť mylne pokladané za oficiálne OTW logá), vrátane loga pre individuálne projekty ako Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív). Môžete reblognúť alebo retweetnuť oficiálne oznámenia OTW, ktoré takéto logá obsahujú, no, prosím, nespájajte logá s kampaňou pre špecifického kandidáta alebo kandidátov. Chceme tak predísť dojmu, že OTW podporuje špecifického kandidáta alebo kandidátov.