Wyniki Wyborów 2017

Komisja Wyborcza chciałaby podziękować wszystkim kandydatom za ich ciężką pracę w tegorocznych wyborach. To powiedziawszy, mamy przyjemność ogłosić wyniki Wyborów 2017.

Do naszego Zarządu oficjalnie wybraliście (w kolejności alfabetycznej) następujących kandydatów:

 • Claire P. Baker
 • Danielle Strong
 • Jessie Camboulives

Nowi członkowie Zarządu rozpoczną swoją kadencję 1 października. Życzymy im wszystkiego najlepszego.

Na tym kończy się tegoroczny sezon wyborczy. Dziękujemy wszystkim, którzy wykazali zaangażowanie przekazując dalej informacje, zadając kandydatom pytania i, oczywiście, głosując! Do zobaczenia za rok.

Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.

Biogram i manifest Priscilli Del Cimy

Biogram

Priscilla Del Cima posiada dyplom w dziedzinie prawa oraz kończy studia MBA w Fundação Getúlio Vargas w Rio de Janeiro. Dołączyła do OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w 2009 roku i od tego czasu pracowała w różnych komisjach, do których zaliczyć można Rozwój i Członkowstwo, Dokumentację AO3 i Wiki. Od końca 2013 r. służyła jako przewodnicząca Komisji Tłumaczeń pracując nad zmianą struktury zespołu. Pracuje również nad odbudową zaspołu Finansów. Czytaj więcej

Biogram i manifest Jamesa Beala

Biogram

James Beal jest administratorem systemów z ponad dwudziestosześcioletnim doświadczeniem w zawodzie. Od ostatnich ośmiu lat specjalizuje się w obliczeniach wysokiej wydajności, a ostatnio poszerzył to o wprowadzanie osobistych chmur. James mieszka w UK z żoną i dwoma nastoletnimi synami. Jego fandomowe życie zaczęło się prawdopodobnie od Doctora Who, Blake’s 7 i Autostopem przez Galaktykę. Dziś w mediach najbardziej lubi Elementary, Doctora Who, Person of Interest, Steven Universe i Sherlocka. Jego ulubieni autorzy to Seanan McGuire, Diana Wynne Jones, Diane Duane, Philip Pullman i Ben Aaronovitch. James dołączył do Komisji ds. Systemów jako członek personelu w styczniu 2011, a w marcu 2013 stał się przewodniczącym grupy technicznej. Później w tym samym roku dołączył do Komisji Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii, bardziej w formie członka personelu niż łącznika z Systemami. Czytaj więcej

Biogram i manifest Kristiny Busse

Biogram

Kristina Busse jest jedną ze współzałożycieli oraz redaktorów naszego dziennika akademickiego Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) i już od 8 lat pracuje w OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej). Była również współredaktorką szeregu książek poświęconych fan fiction i kulturze fanowskiej oraz nadal publikuje w tej dziedzinie. Do jej książek zaliczają się takie publikacje jak wpółredagowana Fan Fiction i Wspólnoty Fanowskie w Dobie Internetu, Sherlock i Fandom Transmedialny, oraz Przegląd Studiów nad Fan Fiction. Wszystkie dochody z tego ostatniego trafiają właśnie do OTW. Kristina dołączyła do zorganizowanego fandomu w późnych latach 90-tych jako shipperka Buffy/Angel i od tamtego czasu była członkinią większej ilości fandomów niż ma odwagę przyznać. Jej obecna obsesja to Dragon Age, Marvel i Saga Vorkosigan. Kristina otrzymała tytuł doktora na Uniwersytecie Tulane, obecnie zaś wykłada na Wydziałach Filozofii oraz Gender Studies Uniwersytetu w Południowej Alabamie. Wykłada szereg przedmiotów, od logiki i mitologii, aż po studia fanowskie oraz historię LGBT. Kristina jest rodowitą Niemką, obecnie mieszka w południowej części Stanów Zjednoczonych razem ze swoją rodziną entuzjastycznych erpegowców. Czytaj więcej

Powołanie przez Zarząd do zajęcia wolnego miejsca w swoich szeregach kandydatki, która zajęła ostatnie miejsce w wyborach

14 sierpnia 2015 Zarząd przez głosowanie zmienił swoją liczebność z 9 do 7 członków. Przed tym głosowaniem, Zarząd poinformował Komisję Wyborczą, że w tegorocznych wyborach wybierani będą członkowie jedynie na 2 miejsca. Było to zgodnie z Artykułem V, #3 zarządzeń, który stwierdza, że rocznie ponownie wybierana musi być przynajmniej dwójka członków Zarządu, natomiast w przypadku, gdy Zarząd liczy 7 lub więcej członków, przynajmniej jedna trzecia z ich liczby musi zostać zmieniona corocznie w nowych wyborach.

16 września Przewodnicząca Komisji Wyborczej zwróciła uwagę na fakt, że istnieje możliwość ponownego wyboru większej niż regulaminowe minimum liczby członków Zarządu, co dałoby szansę na ożywienie kurczącego się Zarządu dzięki dużej liczbie kandydatów deklarujących udział w nadchodzących wyborach. (Początkowo w wyborach startowało 8 kandydatów). Zarząd odrzucił tę propozycję – jedna z jego członków, Andrea Horbinski, stwierdziła: “Zarząd ustalił w głosowaniu ograniczenie liczby swoich członków do siedmiorga. Ponieważ wybraliśmy trzy osoby w ubiegłym roku, możemy powołać dwójkę nowych członków zarówno w tegorocznych jak i przyszłorocznych wyborach, i łatwo utrzymać ten regularny harmonogram – taki sam, jak ten, który stosowaliśmy, zanim liczba członków Zarządu została zwiększona do dziewięciu.”

Później, Zarząd usunął Nikishę Sanders z listy kandydatów. Przewodnicząca Komisji Wyborczej ponownie zgłosiła swój protest, został on jednak odrzucony przez Zarząd. W następstwie tych wydarzeń Dan Lamson wycofał swoją kandydaturę.

Ostatecznie, w wyborach startowało 6 kandydatów. Zajęli oni następujące miejsca pod względem liczby otrzymanych głosów:

 1. Matty Bowers
 2. Atiya Hakeem
 3. Alex Tischer
 4. Katarina Harju
 5. Aline Carrão
 6. Andrea Horbinski

Kandydatka na miejscu 5, Aline, otrzymała 2,89 razy więcej głosów niż kandydatka na miejscu 6, Andrea.

Dzisiaj (22 listopada 2015), Zarząd przeprowadził spotkanie otwarte na publicznie dostępnym kanale dyskusyjnym. Pomimo, że nie uprzedził o tym wolontariuszy, członków OTW, ani Komisji Wyborczej, Zarząd przeprowadził w trakcie tego spotkania głosowanie, w wyniku którego Andrea Horbinski ma wrócić jako członek Zarządu i pozostać na tym stanowisku do 31 grudnia 2016, zastępując Annę Genoese, która odeszła z Zarządu w 2014 roku. Głosy oddane przez Zarząd: Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier i Jessica Steiner – głos za, Eylul Dogruel – wstrzymanie się od głosu, Soledad Griffin – nieobecność. Zapis tego głosowania oraz reakcje nim wywołane można znaleźć pod tym linkiem.

W 2010 doszło do podobnej sytuacji, gdy członek Zarządu opuścił stanowisko od razu po odbyciu się wyborów. W tamtym przypadku na zwolnione miejsce powołano osobę z kolejną liczbą głosów w wyborach – Hele Braunstein. Praktyka, zdrowy rozsądek oraz etyka dyktują, żeby wybór dokonany przez członków OTW został wzięty pod uwagę i uszanowany. Komisja Wyborcza popiera powołanie na wolne stanowisko w Zarządzie Alex Tischer. Jeżeli Alex nie wyrazi zgody na objęcie tego stanowiska, popieramy powołanie Katariny Harju lub Aline Carrão, w tej kolejności.

AKTUALIZACJA z 23 listopada 2015: Zarząd 2015 złożył rezygnację z zajmowanych stanowisk.

AKTUALIZACJA nr 2 z 23 listopada 2015: Z powodu tych nieoczekiwanych zdarzeń, personel Komisji Wyborczej opublikował kolejność tegorocznych kandydatów za zgodą 5 z 6 kandydatów. Ponieważ naszym celem jest promowanie równego i zgodnego Zarządu, nie zamierzamy ujawniać tych danych w przyszłych wyborach, o ile nie będzie mieć miejsca sytuacja, jaka zaszła w ubiegły weekend.

Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.

Ogłoszenie kandydatów w wyborach OTW 2015

Ogłoszenie kandydatów

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) z wielką radością ogłasza listę kandydatów w Wyborach 2015 (kolejność alfabetyczna):

 • Alex Tischer
 • Aline Carrão
 • Andrea Horbinski
 • Atiya Hakeem
 • Daniel Lamson
 • Katarina Harju
 • Matty Bowers
 • Nikisha Sanders

Ponieważ do wypełnienia są jedynie dwa miejsca i 8 kandydatów, Wybory 2015 odbędą się na zasadzie konkursu to jest członkowie OTW zagłosują, którzy kandydaci mają zająć wolne miejsca.

Komisja ds. Wyborów nie może się doczekać rozpoczęcia procesu przedstawiania kandydatów do członków OTW! W tym poście zostały zamieszczone linki do krótkich biogramów i manifestów napisanych przez kandydatów. Publikacja tego posta rozpoczyna również okres zadawania kandydatom pytań, do czego serdecznie zapraszamy.
Dodatkowo zorganizujemy serię czatów – ich daty i godziny zostaną ogłoszone i będą zależeć od dyspozycyjności kandydatów. Informacje dotyczące okresu głosowania oraz sposobu, w jaki można oddać głos, pojawią się wkrótce.

W międzyczasie, harmonogram wydarzeń związanych z Wyborami jest już dostępny do wglądu. Zachęcamy do poczytania o naszych kandydatach i zapoznania się z informacjami, w jaki sposób można zadawać im pytania.

Manifesty i biogramy

Poprosiliśmy każdego z kandydatów o przysłanie nam krótkiego biogramu, który podsumowuje ich zawodowe i fanowskie doświadczenia, a także o napisanie manifestu określającego cele, które chcieliby zrealizować w czasie swojej kadencji w Zarządzie. Kandydaci mieli w nim odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Dlaczego decydujesz się na start w wyborach do Zarządu?
 2. Jakie umiejętności i/lub doświadczenie wniesiesz do Zarządu?
 3. Co chcesz osiągnąć w czasie kadencji?
 4. Jakie masz doświadczenie z projektami OTW i w jaki sposób będziesz współpracować z odpowiednimi komisjami aby je wspierać i rozwijać? Prosimy o uwzględnienie Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum), Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona), Fanlore, działalność Legal Advocacy (Wsparcie Prawne) oraz Open Doors (Drzwi Otwarte), choć oczywiście możesz mocniej zaakcentować te elementy, które interesują Cię najbardziej.
 5. Wybierz dwa tematy/problemy, które powinny być dla OTW priorytetem, zarówno wewnętrznie jak i w działaniach zewnętrznych. Co te tematy oznaczają dla Ciebie, dlaczego je cenisz? W jaki sposób włączysz je w swoje działania?
 6. Jak sądzisz, co należy do najważniejszych zadań Zarządu? Czy wiesz jakie są prawne wymagania dotyczące zarządu w zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych organizacji nonprofit?
 7. Jak pogodzisz działalność w Zarządzie z innymi rolami, które pełnisz w OTW albo w jaki sposób chcesz przekazać swoje aktualne zadania aby móc skupić się na pracy w Zarządzie?

Odpowiedzi kandydatów na te pytania oraz ich biogramy można przeczytać po kliknięciu na linki podane poniżej.

Pytania i odpowiedzi (Q&A)

Kandydaci odpowiedzą również na pytania zadane przez Was. Każdy może przesłać swoje pytania za pomocą formularza Wyborów. Prosimy o wysłanie pytań do 23:59 UTC 21 września. (Która to godzina tam, gdzie jestem?) Cała 8 kandydatów odpowie na wszystkie zadane pytania, z następującymi ograniczeniami:

 • Pytania nie mogą powtarzać kwestii poruszonych w manifestach. Dzięki temu kandydaci będą mogli poświęcić czas na odpowiadanie tylko na nowe pytania.
 • Podobne pytania zostaną pogrupowane aby kandydaci nie musieli się powtarzać. Personel Wyborów zadecyduje, które pytania są na tyle podobne aby połączyć je w grupy.
 • Jeśli masz pytanie dotyczące treści manifestów, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego – dzięki temu pytanie nie zostanie potraktowane jako powtórka.

Data publikacji odpowiedzi zostanie wybrana na podstawie liczby zadanych pytań.

Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.