Zoë Tuckers biografi og valgprogram

Biografi

Zoë Tucker er en kandidatstuderende på STEM. Hun startede i fandom ved at læse originale værker på FictionPress og skrev sin første fanfiction i en linjeret notesbog, der (heldigvis) aldrig blev set af omverden. Det tog hende yderligere tre år at indse, at andre personer også havde stærke nok meninger om bogslutninger til selv at skrive nye slutninger og startede med at læse fix-it fic på fanfiction.net. Hun migrerede til Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), da hun fandt dets fantastiske filtreringssystem. Hun er en fandom-finkæmmende multi-shipper og vil have dine OT3-anbefalinger.

Zoë begyndte i 2017 at holde øje med de stillinger som frivillig for OTW (Organisationen for Transformative Værker), der passede til hende, og besluttede at søge ind som tagorganisator i september. Hun blev en del af Support-komitéen den efterfølgende juni (og kunne dermed selv løse de seneste Support-anmodninger, hun havde modtaget!) og supervisor i Organisering af Tags i slutningen af 2019. Et af hendes hovedmål er at arbejde på at forbedre brugeroplevelsen på AO3. Zoë holder især af at besvare Support-anmodninger om tagorganisering og foretrækker at organisere små fandoms, hvor hun får lov til at oprette de nye karakter- og forhold-tags, som brugere ønsker. I alle områder af sit liv arbejder hun på at efterlade ting bare en lille smule bedre, end da hun fandt dem.

Valgprogram

1. Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsesvalget?

Grundlæggende vil jeg være med i Bestyrelsen, fordi jeg elsker OTW. Selvom mine færdigheder og overskydende tid ikke tillader mig at blive en del af alle komitéer, vil jeg stadig gerne gøre så meget som muligt for OTW i sin helhed. At være en del af Bestyrelsen ville give mig endnu en mulighed for at hjælpe. Jeg tror på OTW’s mission og på både det interne fællesskab i organisationen og dens position i fanfællesskabet. Jeg er overbevist om, at kompetencerne, jeg har opnået her, kunne bruges at hjælpe organisationen i sin helhed ud over det arbejde, jeg udfører for mine komitéer. Jeg ønsker at være parat til at hjælpe, hvis problemer opstår for OTW, og jeg håber på at lette byrden for formændene af vores komitéer, mens jeg samtidig forstår og respekterer den ekspertise, de har i deres komitéer.

2. Hvilke kompetencer og/eller erfaringer ville du bidrage med til Bestyrelsen?

Mine styrker ligger i kommunikation og et øje for detaljer. Jeg ser mig selv som værende i stand til effektivt at videregive information uden at skabe unødvendig anspændthed. Jeg var formand for to organisationer i mit sidste år på universitetet og havde været sekretær, næstformand og kasserer i årene før. Jeg ved, hvordan det føles at være en af de nærmeste personer til at håndtere problemer, som de opstår. Mens lederskab kan være stressende, er det det værd, fordi det giver mig en bedre forståelse for grundelementerne og det underliggende arbejde i en organisation. Hvad, jeg håber på at kunne bringe til Bestyrelsen, er en vilje og kapacitet til at lytte grundigt, ønsket om at gøre mere gavn end skade og evnen til at kommunikere hensynsfuldt og gennemtænkt selv i perioder med stress.

3. Vælg et eller to mål for OTW, som er vigtige for dig, og som du gerne vil arbejde med under din periode. Hvorfor er disse mål vigtige for dig? Hvordan ville du arbejde sammen med andre for at opnå dem?

Jeg er påpasselig med at sætte større mål for OTW uden for mine egne erfaringer i den, men jeg vil gerne se, at vi som organisation arbejder hen mod at opdatere dokumentation, der er komité-specifikt, og dokumentation, der omhandler hele organisationen, i håbet om at skabe en større gennemsigtighed i det underliggende grundlag for de beslutninger, som de frivillige tager hver dag. For at kunne opnå det mål er vi nødt til at opdatere vores interne dokumentation, en løbende og undervurderet opgave. Som supervisor i Organisering af Tags er jeg bekendt med, hvor meget mere simple ting kan virke, før man ser alle møtrikkerne og boltene i det interne system. Selvom hver komité må prioritere deres specifikke opgaver, vil jeg gerne hjælpe OTW med at skabe noget entusiasme for at udvikle dokumentation, der er nemt tilgængeligt af vores fællesskab og stab. God, intern dokumentation vil gøre vores komitéer mere effektive og vil føre til en tydeligere, ekstern dokumentation og en bedre brugeroplevelse.

4. Hvad er dine erfaringer med OTW’s projekter, og hvordan ville du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Forsøg at inkludere flere projekter, men fokusér endelig på dem, du har erfaring med, hvis du vil.

Det meste af min erfaring er forbundet med AO3, men gennem vores interne chat-platforme er jeg blevet eksponeret for det arbejde, som andre komitéer udfører i relation til OTW’s mange projekter. Jeg tror på, at dem, der bedst kender til hver komités behov, er dem, der er en del af komitéen. Generelt mener jeg, at Bestyrelsen bedst kan støtte ved at spørge, hvad en komité har brug for for at kunne køre gnidningsfrit og prøve at assistere dem så meget som muligt. Det sagt, så er arbejde på tværs af komitéerne nødvendig for alle OTW’s projekter, og jeg tror på, at Bestyrelsen kan være en hjælpsom ressource i at facilitere den kommunikation.

5. Hvordan vil du balancere dit bestyrelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på bestyrelsesarbejdet?

Mine nuværende roller hos OTW er som tagorganisator, supervisor i Organisering af Tags og medlem af Support-komitéen. Jeg føler ikke, at min nuværende arbejdsbyrde er alt for tung eller inkompatibel til, at jeg kan stille op til eller være en del af Bestyrelsen, men hvis det ændrer sig, vil jeg overveje at fovergive mine større fandoms som tagorganisator eller trække mig fra Support. Mange ting i mit liv, der er kommet ned i gear på grund af karantænen, starter stille og roligt op igen, men jeg forventer, at jeg er i stand til at indarbejde potentielle forpligtelser over for Bestyrelsen i min rutine i takt med, at livet vender tilbage til noget, der minder om normalt. Jeg regner ikke med at have store problemer med at balancere Bestyrelsesarbejde med mine andre forpligtelser både i OTW og eksternt.