Zoë Tuckers biografi og plattform

Biografi

Zoë Tucker er en masterstudent innen matematikk og naturvitenskap. Hun startet ut i fandom med å lese originale verk på FictionPress og skrev sin første fanfiction i en linjert skrivebok som (heldigvis) aldri skulle se dagens lys. Det tok henne ytterligere tre år å innse at andre folk også hadde sterke nok meninger om slutten på bøker til å skrive nye avslutninger selv, og hun begynte å lese fix-it fic på fanfiction.net. Hun migrerte over til Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) da hun oppdaget det fantastiske filtreringssystemet. Hun er en fandom-trålende multishipper, og vil gjerne ha dine anbefalinger for OT3 (Ménage à trois) par.

Zoë begynte å se etter utlysninger for frivillig arbeid hos OTW (Organisasjonen for transformative verk) som passet henne i 2017 og bestemte seg for å søke på en stilling som taggorganisator i september. Hun ble en del av Support-komiteen den påfølgende juni (og kunne da løse sin nyligst innsendte support-forespørsel på egenhånd!) og en del av taggorganisatorledelsen sent 2019. En av hennes hovedmål er å forbedre brukeropplevelsen på AO3. Zoë er spesielt glad i å svare på support-forespørsler om taggorganisering, og foretrekker å organisere små fandommer hvor hun får lage nye karakter- og forholdstagger som brukere vil ha. I alle deler av livet jobber hun for å etterlate ting litt bedre enn hvordan hun fant dem.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Grunnleggende er årsaken til at jeg ønsker å være en del av styret at jeg elsker OTW. Selv om mine ferdigheter og tilgjengelig tid ikke tillater meg å være en del av hver eneste komité, så ønsker jeg likevel å gjøre så mye som jeg kan for OTW som en helhet. Å være en del av styret ville gitt meg enda en mulighet til å hjelpe. Jeg tror på oppdraget til OTW og på både det interne fellesskapet i organisasjonen og dens plass i fanfellesskap. Jeg føler meg trygg på at ferdighetene jeg har bygget meg opp mens jeg har vært her kan brukes til å hjelpe organisasjonen som en helhet, utenfor det arbeidet jeg gjør innad i mine egne komiteer. Jeg ønsker å være på dekk for å hjelpe når problemer dukker opp for OTW og jeg håper å kunne avlaste arbeidsmengden på komitéledelsen samtidig som jeg forstår og respekterer deres komité-spesifikke ekspertise.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Mine styrker ligger i kommunikasjon og et øye for detaljer. Jeg anser meg selv som i stand til å effektivt formidle informasjon uten å skape noen unødvendig strid. Jeg var leder for to organisasjoner i mitt siste år på universitetet, har vært sekretær, nestleder, og økonomiansvarlig i årene før. Jeg vet hvordan det føles å være blant folkene som står i første rekke for å håndtere problemer etterhvert som de oppstår. Selv om lederskap er stressende, så synes jeg det er verdt det fordi det gir meg en dypere forståelse for grunnlaget og det underliggende arbeidet til en organisasjon. Det jeg håper å ha muligheten til å ta med til styret er en villighet og kapasitet til å lytte nøye, ønsket om å gjøre mer nytte enn skade, og evnen til å uttale meg tankefullt og utdypende selv i stressende perioder.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i å jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Jeg er forsiktig med å lage større mål for OTW utenfor mine egne erfaringer med den, men jeg vil gjerne se oss, som en organisasjon, jobbe mot å oppdatere komité-spesifikk og oranisasjonsomfattende dokumentasjon for å gi mer gjennomsiktighet om det underliggende grunnlaget for avgjørelser frivillige tar hver eneste dag. For å oppnå dette målet, måtte vi ha oppdatert vår interne dokumentasjon, en kontinuerlig og lite verdsatt oppgave. Som en taggorganisasjonsleder er jeg kjent med hvor mye enklere mål kan virke på overflaten før en møter realiteten i detaljene. Selv om hver enkelt komité må prioritere sine spesifikke oppgaver, så ønsker jeg å hjelpe OTW med å oppnå litt entusiasme for å utvikle dokumentasjon som er lett tilgjengelig for både vårt fellesskap og vårt personale. God intern dokumentasjon vil gjøre komiteene våre mer effektive, og føre til en tydeligere ekstern dokumentasjon som igjen vil gi en bedre brukeropplevelse.

4. Hvilke erfaringer har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg av prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Det meste av min erfaring er relatert til AO3, men gjennom vår interne plattform har jeg fått innsyn i arbeidet til de andre komiteene som er relatert til OTWs prosjekter. Jeg tror at folkene som vet best hva som ville vært hjelpsomt for hver komité er de som er den del av akkurat den komiteen. Generelt mener jeg at det mest støttende styret kan foreta seg er å spørre hva en komité trenger for å drive mer effektivt, og tilby den støtten i så stor grad som mulig. Med det sagt er arbeid på tvers av komiteer nødvendig for alle OTW-prosjekter, og jeg tror at styret kan være en nyttig ressurs for å tilrettelegge for den kommunikasjonen.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Mine nåværende ansvarsområder i OTW er som taggorganisator, taggorganisatorleder og medlem av supportkomiteen. Jeg føler ikke at min nåværende arbeidsmengde er spesielt belastende eller uforenlig med å stille til valg til eller være en del av styret, men dersom dette endrer seg ville jeg vurdert å si fra meg de større fandommene jeg organiserer tagger for, eller til og med tre av fra komiteen for support. Mange av tingene i mitt vanlige liv som har stanset opp på grunn av karantene vil sakte begynne å ta seg opp igjen, men jeg forutser å være i stand til å tilpasse mitt potensielle ansvar som en del av styret i min hverdagsrutine etterhvert som livet begynner å nærme seg normalen igjen. Jeg ser ikke for meg å ha et større problem med å balansere arbeid for styret med mine andre ansvarsområder i OTW eller mine eksterne plikter.