Zoë Tuckers biografi och plattform

Biografi

Zoë Tucker är doktorand inom STEM. Hon startade i fandom med att läsa originalverk på FictionPress och skrev sitt första verk som fan i ett linjerat anteckningsblock som (tack och lov) aldrig såg dagens ljus. Det tog henne ytterligare tre år att inse att andra människor också hade så pass starka åsikter om hur böcker slutar att de skriver sina egna slut och började då läsa fix-it historier på fanfiction.net. Hon flyttade till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) när hon hittade dess fantastiska filtreringssystem. Hon trålar sig genom fandoms, parar flera relationer och vill ha dina rekommendationer på verk med polyamorösa relationer.

Zoë började år 2017 hålla utkik efter något som kunde passa henne när OTW (Organisationen för transformativa verk) sökte volontärer och bestämde sig för att ansöka om att bli taggorganisatör i september. Hon gick med i Supportkommitén följande juni (och kunde då lösa sitt senast inskickade supportärende själv!) och Taggorganisatörernars handledarteam i slutet av 2019. Ett av hennes främsta mål är att arbeta för att förbättra användarupplevelsen på AO3. Zoë tycker särskilt om att svara på supportärenden om taggorganisation, och föredrar att organisera taggar för små fandoms där hon får chansen att skapa de nya karaktärs- och relationstaggarna som användarna vill ha. Hon strävar efter att lämna saker lite bättre än hur hon fann dem i alla delar i livet.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

I grund och botten är anledningen till att jag vill vara med i styrelsen att jag älskar OTW. Trots att mina färdigheter och tillgängliga tid inte tillåter att jag går med i varje komitté, vill jag ändå göra så mycket jag kan för OTW som helhet. Att sitta i styrelsen skulle ge mig ytterligare en möjlighet till att hjälpa till. Jag tror på OTW:s uppdrag och på både den interna gemenskapen i organisationen och dess plats inom fandom-gemenskapen. Jag är säker på att de färdigheter jag samlat på mig här skulle kunna användas för att hjälpa hela organisationen, utöver det arbete som jag kan göra inom mina komittéer. Jag vill finnas på däck för att hjälpa till när det uppstår problem för OTW och jag hoppas kunna lätta på bördan för ordförandena i våra kommittéer samt förstå och respektera expertisen de håller inom sina specifika kommitéer.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Mina styrkor ligger i kommunikation och i mitt öga för detaljer. Jag ser mig själv som någon som effektivt kan förmedla information utan att skapa onödiga konflikter. Jag var ordförande för två organisationer sista året på universitet, och jag har varit sekreterare, vice ordförande och kassör tidigare år. Jag vet hur det känns att vara en av dem som först måste hantera problem när de dyker upp. Trots att ledarskap kan vara stressigt så finner jag att det är värt det då det ger mig en djupare förståelse av grunden och det underliggande arbetet i en organisation. Vad jag önskar kunna ge till styrelsen är viljan och kapaciteten att lyssna djupgående, önskan att göra mer gott än ont, och förmågan att tala eftertänksamt och helt jämnt även i stressiga tider.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Jag är försiktig med att sätta upp större mål för OTW utanför mina egna erfarenheter, men skulle vilja se att vi, som organisation, arbetar med att uppdatera komitéspecifik och organisationsövergripande dokumentation för att få större transparens på de underlag våra volontärer baserar sina beslut på varje dag. För att uppnå det målet måste vi uppdatera vår interna dokumentation, vilket är en ständig och underskattad uppgift. Som handledare inom Taggorganisation är jag väldigt bekant med hur enkla saker kan verka innan man ser alla kugghjul inne i maskineriet. Trots att alla komittéer måste prioritera sina specifika uppgifter, så skulle jag vilja hjälpa OTW att samla lite entusiasm för att utveckla lättillgänglig dokumentation både för vår gemenskap och för våra medarbetare. Bra intern dokumentation kommer att göra våra komittéer mer effektiva och kommer att leda till tydligare extern dokumentation och en bättre användarerfarenhet.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

De flesta av min erfarenhet kommer från AO3, men genom vår interna chattplattfrom så har jag fått se andra komittéers arbeten som relaterar till flera av OTW:s projekt. Jag tror att de som vet bäst vad som är mest behjälpligt för varje komitté är personerna inom den komittén. Rent generellt tror jag att den bästa, stöttande handling styrelsen kan göra är att fråga vad en komitté behöver för att fungera mer strömlinjeformat och försöka att bidra med den hjälpen så mycket som möjligt. Med det sagt så är arbete mellan olika komittéer viktigt för alla OTW:s projekt, och jag tror att styrelsen kan vara en användbar resurs för att förenkla den kommunikationen.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Just nu är mina uppdrag inom OTW att vara taggorganisatör, handledare för taggorganisation, och medlem i Supportkomittén. Jag känner för stunden inte att mina arbetsuppgifter är för tunga eller att de inte går att kombinera med att kandidera till eller vara med i styrelsen, men om detta förändras så skulle jag fundera på att avsäga mig större delen av de fandoms jag organiserar taggar för eller till och med att avgå från Support. Många saker i mitt vardagsliv har saktat ned i och med karantänen, men jag förväntar mig att kunna integrera potentiella ansvar i styrelsen i min rutin då livet återgår till något mer normalt. Jag förutspår inte några större problem med att balansera styrelsearbete med mina andra ansvarsområden inom OTW eller med mina åtaganden utanför organisationen.