Zoë Tucker Biografija ir Platforma

Biografija

Zoë Tucker yra antrosios pakopos studentė STEM srityje. Ji įsiliejo į fanų judėjimą skaitydama originalius darbus FictionPress svetainėje ir plačiai liniuotame sąsiuvinyje parašė pirmąją savo fanų istoriją , kuri (laimei) niekada neišvydo dienos šviesos. Jai prireikė dar trijų metų suvokti, jog kiti žmonės dažnai turi tokių kategoriškų nuomonių apie knygų pabaigas, kad net patys parašo naujus jų variantus, ir tuomet ji pradėjo skaityti „pataisytas“ fanų istorijas fanfiction.net svetainėje. Po to persikėlė į Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvą), kai sužinojo apie puikią jo filtravimo sistemą. Ji – fanų grupes tyrinėjanti daugelio santykių gerbėja, kuri tikrai labai apsidžiaugs iš jūsų gavusi OT3 rekomendacijų.

Zoë pradėjo sekti ją dominančias OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) savanorių pareigas 2017 metais ir rugsėjį nusprendė kandidatuoti į žymų tvarkytojos pareigas. Kitų metų birželį ji prisijungė prie Paramos komiteto (ir tada jau pati galėjo atsakyti į naujausią Pagalbos žinutę!), o 2019 metų pabaigoje – prie Žymų tvarkytojų vadovų komandos. Vienas iš jos pagrindinių tikslų – naudotojų patirčių AO3 tobulinimas. Zoë ypač mėgsta atsakinėti į Pagalbos žinutes apie žymų tvarkymą bei tvarkyti mažesnių fanų grupių žymes, kai gali sukurti naujo veikėjo ir santykių žymes, kurių nori naudotojai. Kad ir ką bedarytų, ji visada trokšta palikti pasaulį geresnį, nei rado.

Platforma

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Iš tikrųjų Tarybos nare noriu tapti dėl to, kad myliu OTW. Nors mano įgūdžiai ir turimas laikas neleidžia prisijungti prie kiekvieno komiteto, vis tiek norėčiau prisidėti prie OTW kiek įmanoma daugiau. Buvimas Direktorių taryboje man duotų dar vieną galimybę padėti. Aš tikiu OTW misija, organizacijos bendruomene ir jos vieta tarp fanų organizacijų. Neabejoju, kad mano iki šiol čia įgytos kompetencijos gali būti pritaikytos padėti visai organizacijai, ne tik mano komitetų darbams. Noriu būti priešakinėse linijose ir padėti, kai OTW iškyla problemos, ir tikiuosi palengvinti naštą mūsų komitetų pirmininkams suprasdama ir gerbdama specifinę jų komitetų patirtį.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Mano stiprybės – komunikacija ir dėmėsingumas. Laikau save žmogumi, sugebančiu veiksmingai perduoti informaciją nesukėlus perdėtos įtampos. Paskutiniais savo studijų metais buvau dviejų organizacijų prezidentė, prieš tai – sekretorė, viceprezidentė ir iždininkė. Žinau, koks jausmas būti vienu iš pirmųjų žmonių, sprendžiančių iškilusias problemas. Nors lyderystė gali kelti stresą, manau, kad ji to verta, nes leidžia man geriau suprasti organizacijos pamatus ir darbo esmę. Tikiuosi sulaukti galimybės parodyti Tarybai savo norą ir gebėjimą įdėmiai išklausyti, pasiryžimą duoti daugiau naudos nei žalos, ir gebėjimą kalbėti apgalvotai ir iš esmės net ir stresinėse situacijose.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Atsargiai vertinu platesnio masto tikslų kėlimą OTW srityse, kuriose organizacijoje neturiu patirties, bet norėčiau išvysti mus, kaip organizaciją, siekiančią atnaujinti komitetų ir visos organizacijos dokumentus, kad užtikrintumėme sprendimų, kuriuos kiekvieną dieną turi priimti savanoriai, skaidrumą. Tam, kad pasiektume šį tikslą, turėsime atnaujinti savo vidaus dokumentus, o tai yra nuolatinė ir nepakankamai įvertinta užduotis. Kaip žymų tvarkytojų vadovė, gerai žinau, kokie paprasti gali atrodyti tikslai prieš susiduriant su vidaus veiklos pagrindais. Nors kiekvienas komitetas privalo teikti pirmenybę jų konkrečioms užduotims, norėčiau padėti OTW sulaukti daugiau entuziazmo tam, kad parengtume bendruomenei ir personalui lengvai pasiekiamus dokumentus. Geri vidiniai dokumentai padės mūsų komitetams tapti efektyvesniais ir sudarys sąlygas aiškesniems išorės dokumentams ir geresnei naudotojų patirčiai.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Didžioji mano patirties dalis yra susijusi su AO3, bet per mūsų vidinę pokalbių platformą susidūriau su kitų komitetų, susijusių su daugeliu OTW projektų, darbu. Tikiu, kad žmonės komitetuose geriausiai žino, kas bus naudinga kiekvienam komitetui. Manau, kad geriausia pagalba, kurią Taryba gali suteikti, yra paklausti komiteto, ko jiems reikia norint dirbti sklandžiau, ir kiek tik įmanoma stengtis tokią pagalbą suteikti. Vis dėlto, bent kelių komitetų tarpusavio darbas yra būtinas visiems OTW projektams ir aš tikiu, kad Taryba gali būti naudingas šaltinis, palengvinantis šį bendravimą.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Dabar OTW esu įsipareigojusi kaip žymų tvarkytoja, Žymų tvarkymo vadovė ir Paramos komiteto narė. Nemanau, kad mano dabartinis darbo krūvis yra pernelyg sunkus ar nesuderinamas su kandidatavimu ir darbu Taryboje, bet jei tai pasikeistų, apsvarstyčiau galimybę perduoti savo didžiausias tvarkomas fanų grupes ar netgi pasitraukti iš Paramos komiteto. Dauguma dalykų, kurie mano kasdieniame gyvenime dėl karantino sulėtėjo, po truputį grįš į įprastą būseną, bet tikiuosi, kad galėsiu įtraukti potencialius Tarybos įsipareigojimus į savo kasdienę veiklą ir tada, kai gyvenimas grįš į savo vėžes. Nemanau, kad susidursiu su didelėmis problemomis derindama Tarybos darbus, kitus savo OTW įsipareigojimus ar savo išorinius įsipareigojimus.