Zixin Z.’s biografi och plattform

Biografi

Zixin Z. hamnade i fandom när hon blev besatt av Mästerdetektiven Conan och hittade fanforum online, men hennes liv som fan började nog tidigare, när hon i hemlighet skrev fanfiction för Dream of the Red Chamber i sina anteckningsböcker i grundskolan. Några av hennes favoritfandoms inkluderar Sagan om ringen, The Grave Robbers’ Chronicles (DMBJ Series), Legend of the Galactic Heroes och Final Fantasy XIV. Hon läser också kinesiska webromaner.

Hon började som volontär hos OTW (Organisationen för transformativa verk) som taggorganiserare (på kinesiska) i mars 2019, när hon såg utlysningen på OTW:s weibo-konto. I oktober 2019 gick hon med i kommittén för policy och missbruk och i januari 2020 gick hon med i kommittén för kommunikation som en av OTW:s Weibo-moderatorer.

Zixin har en kandidatexamen i kinastudier och en magisterexamen i arbetarvetenskap. För närvarande arbetar hon för en ideell organisation som erbjuder utbildningstjänster till migrantarbetares barn och förespråkar jämlikhet i utbildning, samtidigt som hon är en kattmamma där hemma och fågelskådare där ute.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Jag valde att delta i valet av flera anledningar. Den allra första anledningen fann jag 2020: Jag vill stödja volontärer från minoritetsgrupper. Då jag talar engelska som främmande språk och är ett östasiatiskt fan, har jag upplevt svårigheter och frustration på grund av missförstånd. Jag skulle vilja erbjuda hjälp och stöd när andra volontärer hamnar i liknande situationer. Under de senaste fyra åren har OTW blivit en oerhört viktig del av mitt liv och jag har funnit några av de bästa vänner jag någonsin i livet kunnat träffa bland mina kollegor. Jag hoppas verkligen att mina ansträngningar kan förbättra mina medvolontärers upplevelser.

Jag vill också underlätta förändringar på strukturell nivå så att vi kan upprätta tydligare regelverk för att stärka ansvarstagandet för styrelsemedlemmar, ordförande och andra tillsynspositioner, samt ge våra volontärer resurser för att främja en miljö där de alla känner att de fritt kan uttrycka sina tankar.

Sist men inte minst är det med tanke på OTW:s snabbt ökande storlek nödvändigt för oss att gå över till en mer professionell organisation och inte förlita oss så mycket på volontärer inom områden som mänskliga resurser. Om jag blir vald hoppas jag att jag kan driva på övergången med hjälp av de relevanta kommittéerna.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag kan ta med mig min kommunikationsförmåga till mitt arbete i styrelsen. Under mitt arbete som Weibo-moderator fick jag många typer av kommentarer och frågor från användare om OTW och dess projekt. Jag har lärt mig att identifiera exakt vad en användare frågar och vilken typ av svar som skulle vara mest fördelaktigt för dem, såväl som hur man effektivt översätter och förmedlar en fråga till rätt kommitté om informationen i fråga ligger utanför mitt område. Jag har också utvecklat min förmåga att arbeta under tidspress, eftersom jag ibland möttes av en snabbt ökande arbetsbelastning när det fanns intensiva diskussioner som rörde OTW. Mitt arbete i flera kommittéer har hjälpt mig att förstå OTW:s struktur ur olika perspektiv, vilket jag tror är en fördelaktig erfarenhet för en medlem av styrelsen.

Jag har också erfarenhet av att övervaka och träna volontärer. I den ideella organisationen där jag arbetar om dagarna har jag etablerat och handlett arbetsgrupper. Jag har från grunden designat installations- och utbildningsmaterial för volontärer, organiserat utbildningstillfällen och övervakat arbetsgruppens dagliga arbete. Jag har hjälpt volontärer som har haft svårt att slutföra sina uppgifter, omfördelat arbetsbelastningen baserat på tillgänglighet och optimerat arbetsflödet med volontärfeedback. Jag kan använda min praktiska erfarenhet i en ideell organisation som består av tusentals volontärer och en liten del betalda medarbetare i mitt arbete i OTW:s styrelse.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Det första stora målet jag skulle sikta på är att uppmuntra kommunikation och dokumentation, eftersom jag tror att det är viktigt att öka öppenheten inom OTW för att öka inkludering och effektivitet. När det gäller kommunikation skulle jag vilja undersöka möjligheten att etablera mer öppna kommunikationsvägar med volontärer när organisationsövergripande beslut kan påverka deras kommitté, så att relevanta parter direkt kan involvera sig i beslutsprocessen med styrelsen, utan att behöva använda sig av kommittéernas ordförande som mellanhänder. Jag vill också prioritera dokumentationen av viktiga beslut och skälen bakom dem, så att våra framtida volontärer får en bättre förståelse för tidigare val och känner att de kan bygga vidare på dessa beslut. Ökad dokumentation kan också minska förlusten av kunskap på grund av volontäromsättning.

Mitt andra mål, vilket jag har längtat efter i flera år, är att förbättra tillgängligheten till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) för icke-engelsktalande. Då jag har ständig kontakt med kinesisktalande fans varje dag, så vet jag hur skrämmande det kan vara att behöva navigera en webbplats på ett språk som man kanske inte alls förstår. I skrivande stund är mer än 11% av verken på AO3 taggade som icke-engelska språk – vilket utgör mer än 1,2 miljoner verk. Eftersom lokalisering av gränssnittet kan kräva betydande mer ansträngning och mer tid än jag skulle ha som medlem av styrelsen, så har jag övervägt alternativa sätt att hjälpa icke-engelsktalande fans genom att skapa verktyg (som användarskript) som lokaliserar en del eller hela gränssnittet genom ett samarbete som bland annat inkluderar kommittéerna för Översättning, Tillgänglighet, design och teknologi, samt AO3 dokumentation.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag registrerade mitt konto på AO3 2014, men jag använde inte mycket av dess funktioner, förutom att söka och läsa verk, innan jag gick med i OTW. Min erfarenhet som volontär hittills har varit antingen som en del av AO3 (Taggorganisering och Policy och missbruk) eller nära relaterad till AO3 (introducera AO3-funktioner och svara på relaterade frågor från användare på Weibo). Jag skulle älska att få lära mig mer om andra OTW-projekt och att diskutera med relevanta kommitté- eller teammedlemmar om hur styrelsen kan ge dem bättre stöd.

När det gäller specifika exempel på stöd som jag kan tänka mig, tänker jag utifrån min erfarenhet av Taggorganisering och Policy och missbruk att det kan vara till stor hjälp att stötta våra kommittéer i att sätta upp ytterligare administrativa roller. Dessa roller kan hjälpa kommittéer hantera projekt som de har arbetat med, men som inte kunde nå önskat resultat inom en rimlig tidsperiod eller uppdatera dokumentation om policy och praxis. Just nu är våra volontärer ofta upptagna med kortsiktiga mål, som att hantera sin egen arbetsbörda. Detta gör att administrativa uppgifter hamnar hos ordföranden för respektive kommitté eller ges till den volontär som har tillräckligt med energi kvar för att utföra jobbet. Bristen på formell struktur och sammansatta arbetsuppgifter för ordförande gör att människor ofta har ont om både den tid och energi som behövs för att ta itu med långsiktiga projekt som är nödvändiga för strukturella förändringar.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Om jag blir vald planerar jag att ta en paus från Taggorganisering (och Policy och missbruk, om nödvändigt) för att förbereda mig på den ökande arbetsbelastningen när installationen till styrelsen börjar. Efter några månader borde jag veta mer om hur mycket arbete styrelsen kräver och om jag borde dra ner på min arbetsbörda ytterligare. Jag kan till exempel dra ner på antalet fandoms som jag organiserar taggar för, eller föreslå för mina ordförande att vi rekryterar ytterligare en volontär som delar arbetsbördan som Weibo-moderator. Om arbetsbördan i styrelsen gör att det inte är möjligt för mig att fortsätta mitt arbete i mina nuvarande kommittéer, även i nedsatt kapacitet, kommer jag att överväga att lämna en eller flera av dem.