Zixin Z.’s Bio en Stellingen

Bio

Zixin Z. viel echt in fandom wanneer ze geobsedeerd raakte met Detective Conan en haar weg vond naar online fanforums, maar haar fanse leven startte waarschijnlijk eerder wanneer ze stiekem fanfictie schreef voor Droom van de Rode Kamer in haar werkboeken van de lagere school. Enkele van haar favoriete fandoms zijn Lord of the Rings, The Grave Robbers’ Chronicles (DMBJ Series), Legend of the Galactic Heroes, en Final Fantasy XIV. Ze is ook een gretige lezer van Chinese webnovellas.

Ze begon als vrijwilliger bij de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) als tagbeheerder (voor Chinese werken) in maart van 2019, toen ze het rekruteringsbericht op de Weibo account van de OTW zag. Later werd ze lid van de Beleids- en Misbruikcommissie in oktober 2019 en van de Communicatiecommissie als een van de Weibomoderatoren in januari 2020. Ze heeft ook gediend als administratief vrijwilliger voor de Open Deuren commissie.

Zixin heeft een bachelor in Chinese studies, en een master in Arbeidsstudies. Momenteel werkt ze voor een vrijwilligersorganisatie die scholing aanbiedt aan de kinderen van immigranten en ijvert voor educatieve gelijkheid. Ondertussen is ze bij haar thuis een kattenmoeder en een vogelliefhebber in het algemeen.

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

Ik besloot om mij kandidaat te stellen voor verschillende redenen. De eerste en meest belangrijke ligt mij al sinds 2020 nauw aan het hart: Ik wil vrijwilligers van minderheidsgroepen ondersteunen. Als spreker van Engels als vreemde taal en als een fan uit Oost-Azië heb ik al moeilijkheden en frustraties ervaren door miscommunicatie. Ik zou graag mijn hulp en ondersteuning bieden aan vrijwilligers die zich in een gelijkaardige positie bevinden. In de laatste vier jaar is de OTW een belangrijk deel van mijn leven geworden, ik heb sommige van de beste vrienden die ik ooit in mijn leven kon ontmoeten, gemaakt onder mijn collega’s. Ik hoop oprecht dat mijn inspanningen de ervaringen van mijn medevrijwilligers kunnen verbeteren.

Ik wil ook helpen met veranderingen op een structureel niveau, om betere regelgeving op te stellen voor verantwoording van bestuursleden, voorzitters en andere begeleidersposities, alsook om vrijwilligers van middelen te voorzien om een klimaat te creëren waarin alle vrijwilligers zich vrij voelen om hun mening te uiten.

Tot slot, door het snel groeien van de OTW is het nodig om over te gaan naar een meer professioneel organisatiemodel, door op meer dan enkel vrijwilligerswerk te steunen in velden zoals personeelsbeleid. Als ik verkozen word, hoop ik deze overgang te bewerkstelligen met de hulp van de relevante commissies.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng je naar het Bestuur?

Ik breng mijn communicatievaardigheden naar het Bestuur. Tijdens mijn werk als Weibomoderator heb ik allerlei opmerkingen en vragen gekregen van gebruikers over de OTW en haar projecten. Ik heb geleerd hoe ik identificeer wat een gebruiker precies wil weten en welk antwoord hen het meest kan helpen, alsook hoe ik de vraag kan vertalen om ze te stellen aan de relevante commissieleden als de informatie niet in mijn domein valt. Ik heb ook mijn mogelijkheid om onder druk te werken ontwikkeld, aangezien er soms plotse toenames van de werkbelasting waren wanneer er verhitte discussies gaande waren over de OTW. Binnen verschillende commissies werken heeft mij ook geholpen om de structuur van de OTW te begrijpen vanuit verschillende perspectieven, iets wat volgens mij een voordeel is voor een Bestuurslid.

Ik heb ook ervaring met het begeleiden en trainen van vrijwilligers. Ik heb werkgroepen opgericht en begeleid in de vrijwilligersorganisatie waar ik voor werk. Ik heb inductie- en trainingsmateriaal voor vrijwilligers opgesteld, trainingssessies opgesteld en dagelijkse operaties van werkgroepprojecten begeleid. Ik heb vrijwilligers ondersteund die moeite hadden met het afwerken van hun taken, werkbelasting verspreid gebaseerd op beschikbaarheid en processen verbeterd op basis van feedback van vrijwilligers. Ik kan mijn praktische ervaring in een vrijwilligersorganisatie met duizenden vrijwilligers en een klein deel betaald personeel vertalen naar mijn werk voor het Bestuur van de OTW.

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Het eerste doel waar ik naartoe wil werken is om communicatie en documentatie aan te moedigen, want ik vind het belangrijk om het niveau van transparantie in de OTW te verhogen om inclusiviteit en efficiëntie te verhogen. Als het gaat over communicatie zou ik graag de mogelijkheid onderzoeken om meer communicatiekanalen met vrijwilligers te creëren wanneer organisatiewijde beslissing hun commissie kunnen beinvloeden, zodat de relevante partijen direct betrokken kunnen zijn in de beslissingsvorming met het Bestuur en niet via hun voorzitters als tussenpersoon. Ik wil ook het documenteren van belangrijke beslissingen en hun redenen prioriteit stellen, zodat toekomstige vrijwilligers een beter begrip kunnen hebben over keuzes in het verleden en zich gemachtigd voelen om op deze beslissingen te bouwen. Meer documenteren kan ook het verlies aan institutionele kennis door verloop van vrijwilligers verminderen.

Mijn tweede doel, waar ik al jaren naar verlang, is het verbeteren van de toegankelijkheid van Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) voor niet-Engelssprekenden. Door elke dag met Chineessprekende fans om te gaan, begrijp ik hoe intimiderend het kan zijn om een website te navigeren in een taal die ze misschien helemaal niet begrijpen. Op dit moment zijn meer dan 11% van de werken op AO3 getagged als een taal, anders dan Engels, in absolute aantallen meer dan 1,2 miljoen werken. Hoewel lokalisatie van de interface meer tijd en werk kan kosten dan mijn termijn bij het Bestuur, ben ik ook alternatieve manieren aan het overwegen om niet-Engelssprekenden te helpen door tools te creëren (zoals gebruikersscenario’s) die een deel of de volledige interface lokaliseren. Deze zouden tot stand komen door samenwerking tussen verschillende commissies, waaronder maar niet gelimiteerd tot: Vertaling, Toegankelijkheid, Design & Technologie en AO3 Documentatie.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op diegenen waar je ervaring mee hebt.

Ik heb mijn AO3-account geregistreerd in 2014, maar voor ik vrijwilliger werd bij de OTW heb ik nooit echt veel van de functies gebruikt, behalve het zoeken en lezen van fics. Mijn vrijwilligerservaring tot nu toe was als deel van AO3 (Tagbeercommissie en Beleids- & Misbruikcommissie) of dicht bij AO3 (het introduceren van AO3-functies en vragen beantwoorden van gebruikers op Weibo). Ik zou graag meer leren over de andere OTW projecten en met de relevante commissies of teamleden bespreken hoe het Bestuur hen beter kan ondersteunen.

Als het gaat over specifieke manieren van ondersteuning waar ik aan denk, door mijn ervaring bij de Tagbeheercommissie en Beleids- & Misbruikcommissie, denk ik dan aan het opzetten van bijkomende administratieve rollen. Deze posities kunnen commissies helpen met het bolwerken van projecten waar ze aan gewerkt hebben maar die niet tot een goed einde konden gebracht worden in een redelijke tijdsperiode, of om documentatie over beleid en werkwijze up te daten. Op dit moment zijn onze huidige vrijwilligers vaak bezig met het afwerken van doelen op korte termijn, zoals hun onmiddellijk werk. Daardoor worden administratieve taken vaak geconcentreerd in de handen van de voorzitters of opgenomen door gelijk welke vrijwilliger die de energie heeft om een extra taak uit te voeren. Het gebrek aan structuur en ook de hoeveelheid taken die bij voorzitters terechtkomt, betekent dat men vaak tijd en energie te kort heeft om langetermijnprojecten aan te pakken die noodzakelijk zijn om structurele veranderingen te bewerkstelligen.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

Als ik verkozen zou worden, ben ik van plan om een hiaat te nemen van de Tagbeheercommissie (en mogelijk ook de Beleids- & Misbruikcommissie) om mijzelf voor te bereiden op het extra werk wanneer inductie voor het Bestuur begint. Na een paar maanden zal ik dan een beter idee hebben van wat Bestuurswerk inhoudt en of ik mijn werkbelasting moet verminderen. Ik zou bijvoorbeeld het aantal fandoms dat ik beheer als tagbheerder kunnen verminderen of aan mijn voorzitters voorstellen om een additionele Weibomoderator aan te nemen om het werk te spreiden. Als mijn werk voor het Bestuur het niet toelaat om te blijven werken in mijn huidige commissies, zelfs met lagere belasting, zal ik overwegen één of meerdere van mijn commissies te verlaten.