Zixin Z biografija ir rinkimų programa

Biografija

Į fanų bendruomenę Zixin Z. įsitraukė, kai susižavėjo „Detective Conan“ („Detektyvu Konanu“) ir atrado interneto fanų forumus, nors jos fanų gyvenimas tikriausiai prasidėjo anksčiau, kai pradinėje mokykloje ji slapta rašė „Dream of the Red Chamber“ („Sapnas raudonajame paviljone“) istorijas savo pratybų sąsiuviniuose. Mėgstamiausios jos fanų bendruomenės – „Lord of the Rings“ („Žiedų valdovas“), „The Grave Robbers’ Chronicles“ („Kapų plėšikų kronikos“) (DMBJ serija), „Legend of the Galactic Heroes“ („Galaktikos herojų legenda“) ir „Final Fantasy XIV“ („Paskutinė fantazija XIV“). Ji taip pat aistringai skaito kinų interneto romanus.

2019 m. kovą, kai „Weibo“ platformoje pamatė OTW kvietimą kandidatuoti, ji pradėjo savanoriauti OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje) kaip žymų tvarkytoja (kinų kalba). Vėliau, 2019 m. spalį, ji prisijungė prie Politikos ir pažeidimų komiteto, o 2020 m. sausį – prie Komunikacijos komiteto kaip viena iš „Weibo“ moderatorių. Anksčiau ji taip pat dirbo Atvirų durų komiteto administratore-savanorė.

Zixin turi Kinijos studijų bakalauro ir darbo studijų magistro laipsnį. Šiuo metu ji dirba ne pelno siekiančioje organizacijoje, kuri teikia švietimo paslaugas darbuotojų migrantų vaikams ir pasisako už švietimo lygybę, o namuose prižiūri katę ir stebi paukščius.

Programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Nusprendžiau dalyvauti rinkimuose dėl kelių priežasčių. Pirmoji ir svarbiausia priežastis manyje buvo pasėta 2020 metais: noriu remti savanorius iš mažumų grupių. Kaip fanė iš Rytų Azijos, kurios gimtoji kalba nėra anglų, esu patyrusi sunkumų ir nusivylimų, kuriuos sukelia nesusikalbėjimas. Norėčiau galėti pasiūlyti savo pagalbą ir paramą, kai kiti savanoriai atsiduria panašiose situacijose. Per pastaruosius ketverius metus OTW tapo nepaprastai svarbia mano gyvenimo dalimi, o tarp savo kolegų susiradau pačius geriausius draugus. Nuoširdžiai tikiuosi, kad mano pastangos iš tiesų gali pagerinti mano kolegų savanorių patirtį.

Taip pat noriu prisidėti prie struktūrinio lygmens pokyčių, kad būtų nustatytos aiškesnės taisyklės, stiprinančios Tarybos narių, pirmininkų ir kitų vadovaujančių asmenų atskaitomybę, taip pat suteikti savanoriams išteklių, kad būtų sukurta aplinka, kurioje visi savanoriai galėtų laisvai reikšti savo mintis.

Galiausiai, sparčiai augant OTW mastui, būtina, kad taptume profesionalesne organizacija ir kad tokiose srityse, kaip žmogiškieji ištekliai, remtumėmės ne tik savanorių darbu. Jei būsiu išrinkta, tikiuosi, kad su atitinkamų komitetų pagalba galėsiu paspartinti šį perėjimą.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Dirbdama Taryboje galiu pasitelkti bendravimo įgūdžius. Būdama „Weibo“ moderatore, sulaukiau įvairiausių komentarų ir klausimų iš naudotojų apie OTW ir jos projektus. Išmokau suprasti, ko konkrečiai klausia naudotojas, kokio tipo atsakymas jam būtų naudingiausias, taip pat, kaip veiksmingai išversti ir perduoti klausimą atitinkamiems komiteto nariams, kad jie pateiktų savo nuomonę, kai informacija nepriklauso mano kompetencijai. Taip pat išsiugdžiau gebėjimą dirbti veikiant spaudimui, nes kartais man tekdavo susidurti su sparčiai didėjančiu darbo krūviu, kai vykdavo karštos su OTW susijusios diskusijos. Darbas keliuose komitetuose taip pat padėjo man suprasti OTW struktūrą iš skirtingų perspektyvų, o tai, manau, būtų naudinga patirtis Tarybos nariui.

Taip pat turiu patirties vadovaujant ir mokant savanorius. Ne pelno siekiančioje organizacijoje, kurioje dirbu dienos metu, sudariau darbo grupes ir joms vadovavau. Nuo nulio parengiau įvadinę ir mokymo medžiagą savanoriams, organizavau mokymus ir prižiūrėjau kasdienę darbo grupės projektų veiklą. Padėjau savanoriams, kuriems buvo sunku atlikti užduotis, perskirsčiau darbo krūvį pagal galimybes ir optimizavau darbo eigą, atsižvelgdama į savanorių atsiliepimus. Savo praktinę patirtį, įgytą dirbant ne pelno siekiančioje organizacijoje, kurią sudaro tūkstančiai savanorių ir nedidelė dalis apmokamų darbuotojų, galiu pritaikyti dirbdama OTW Taryboje.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Pirmasis pagrindinis tikslas, kurio sieksiu – skatinti bendravimą ir dokumentavimą, nes manau, kad svarbu didinti OTW skaidrumą ir taip didinti įtraukumą bei darbo veiksmingumą. Kalbant apie bendravimą, norėčiau apsvarstyti galimybę nustatyti atviresnes bendravimo su savanoriais galimybes, kai visos organizacijos sprendimai gali turėti įtakos jų komitetui, kad atitinkamos šalys galėtų tiesiogiai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose su Taryba, o ne per savo pirmininkus kaip tarpininkus. Taip pat norėčiau teikti pirmenybę svarbiausių sprendimų ir jų priežasčių dokumentavimui, kad būsimi savanoriai galėtų geriau suprasti ankstesnius sprendimus ir galėtų jais remtis. Geresnis dokumentavimas taip pat gali sumažinti institucinių žinių praradimą dėl savanorių kaitos.

Antrasis mano tikslas, kurio trokštu jau daugelį metų, yra pagerinti „Archive of Our Own“ – AO3 (Mūsų Archyvo) prieinamumą neanglakalbiams. Kasdien bendraudama su kiniškai kalbančiais gerbėjais, žinau, kaip baugu gali būti naršyti svetainėje kalba, kurios jie visai nesupranta. Tuo metu, kai rašiau šį straipsnį, daugiau nei 11 % AO3 talpinamų kūrinių yra pažymėti ne anglų kalba – tai sudaro daugiau nei 1,2 mln. kūrinių. Nors sąsajos lokalizavimas gali pareikalauti nemažai pastangų ir užtrukti ilgiau, nei kadencija Taryboje, svarstau alternatyvius būdus, kaip padėti angliškai nekalbantiems fanams, kuriant priemones (pavyzdžiui, narių kodus), kurios lokalizuotų dalį ar visą sąsają, bendradarbiaujant komitetams, įskaitant Vertimo, Prieinamumo, dizaino ir technologijų bei AO3 dokumentacijos komitetus, bet jais neapsiribojant.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Savo AO3 paskyrą susikūriau dar 2014 m., bet niekada nesinaudojau daugeliu jos funkcijų, išskyrus paiešką ir kūrinių skaitymą, kol neprisijungiau prie OTW. Iki šiol mano savanorystės patirtis buvo susijusi su AO3 (Žymų tvarkymo, Politikos ir piktnaudžiavimo komitetais) arba glaudžiai susijusi su AO3 (supažindinimas su AO3 funkcijomis ir atsakinėjimas į susijusius „Weibo“ naudotojų klausimus). Norėčiau daugiau sužinoti apie kitus OTW projektus ir aptarti su atitinkamais komiteto ar komandos nariais, kaip Taryba galėtų jiems padėti.

Kalbant apie konkrečius galimus paramos būdus, iš savo patirties Žymų tvarkymo bei Politikos ir pažeidimų srityse, galiu pasakyti, kad būtų naudinga padėti komitetams sukurti papildomas administracines funkcijas. Šios pareigos gali padėti komitetams valdyti tuos projektus, prie kurių jie dirbo, bet negalėjo pasiekti norimo rezultato per priimtiną laiką, arba atnaujinti politikos ir praktikos dokumentus. Šiuo metu dabartiniai savanoriai dažnai būna užsiėmę trumpalaikių tikslų įgyvendinimu, pavyzdžiui, rūpinasi savo tiesioginiu darbo krūviu. Dėl to administracinės pareigos paprastai sutelkiamos pirmininkų rankose arba paliekamos bet kuriam savanoriui, kuris turi laisvos energijos užduočiai atlikti. Dėl formalios struktūros trūkumo ir dėl susikaupusių pirmininkų pareigų žmonėms dažnai pritrūksta laiko ir energijos, reikalingos ilgalaikiams projektams, būtiniems struktūriniams pokyčiams įgyvendinti.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Jei būsiu išrinkta, planuoju padaryti pertrauką nuo pareigų Žymų tvarkymo komitete (potencialiai ir nuo pareigų Politikos ir pažeidimų komitete), kad pasiruoščiau padidėjusiam darbo krūviui, kai prasidės darbas Taryboje. Po kelių mėnesių geriau suprasiu, kiek darbo reikės Tarybai ir ar turėčiau sumažinti savo darbo krūvį. Pavyzdžiui, galiu sumažinti fanų grupių, kurių žymes tvarkau, skaičių arba pasiūlyti pirmininkams įdarbinti papildomą savanorį, kuris pasidalytų „Weibo“ moderavimo darbo krūviu. Jei Tarybos darbo krūvis neleis man toliau dirbti dabartiniuose komitetuose net ir sumažintu pajėgumu, apsvarstysiu galimybę palikti vieną ar daugiau savo komitetų.