Vyhlásenie kandidátov Volieb OTW v roku 2019

Vyhlásenie kandidátov

OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) s potešením vyhlasuje nasledovných kandidátov do Volieb za rok 2019 (abecedne zoradených):

  • Astrid Olin*
  • Kirsten Wright
  • Morgan Schroeder
  • Rebecca Sentance

*1. Júl: Astrid Olin v oznámení informovala, že odstupuje z kandidatúry.

Pretože máme 2 miesta, ktoré môžu byť obsadené, a 4 kandidátov, Voľby v roku 2019 budú napadnuteľné – to znamená, že členovia OTW budú hlasovať za to, ktorí kandidáti budú tieto pozície zastávať.

Výbor pre voľby je nadšený, že môže predstaviť kandidátov všetkým členom OTW! V tomto príspevku sú zahrnuté odkazy ku krátkym profilom a programom, ktoré si spísali sami kandidáti.

Zatiaľ sa môžete pozrieť na tu dostupnú časovú os udalostí Volieb pre porovnanie. Pokračujte v čítaní, ak sa chcete dozvedieť viac o našich kandidátoch a o tom, ako k nim dostať vaše otázky!

Programy a Profily

Každého kandidáta sme poprosili, aby nám poskytli svoj profil, kde popíšu svoje profesionálne a fanúšikovské skúsenosti, a tiež nech napíšu Program s cieľmi pre ich obdobie v Predstavenstve odpovedaním na nasledujúce otázky:

  • Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Predstavenstva?
  • Akými zručnosťami a/alebo skúsenosťami by ste prispeli Predstavenstvu?
  • Zvoľte si jeden alebo dva ciele pre OTW, ktoré sú pre vás dôležité, a na ktorých by ste pracovali počas vášho obdobia. Prečo si vážite tieto ciele? Ako by ste pracovali s ostatnými na ich naplnení?
  • Aká je vaša skúsenosť s projektmi OTW, a ako by ste spolupracovali s príslušnými výbormi, aby ste ich podporili a posilnili? Skúste zahrnúť škálu projektov, ale zdôrazniť môžete aj konkrétne projekty, s ktorými máte skúsenosti.
  • Ako by ste balancovali vašu prácu v Predstavenstve s inými rolami v OTW, alebo ako plánujete odovzdať vaše súčasné pozície,keď sa zameriate na prácu v Predstavenstve?

Odpovede, ako aj otázky pre kandidátov s ich profilmi, si môžete čítať kliknutím na nižšie uvedené odkazy.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaní príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí prekladali tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.