Vremenska crta Izbora 2019.

Ovo je službeni raspored izbora za 2019. Budući da su Pitanja & Odgovori i chatovi uživo za kandidate dostupni samo na engleskom jeziku, slobodno se obratite engleskoj verziji ove stranice za više informacija o tim događajima.

14. lipanj

 • Krajnji rok za kandidaturu je do 23:59 UTC. Od kandidata se također traži da postanu članovi OTW (Organizacije za transformativna djela) do tad.
 • Rok za predaju biografije i programa rada Izbornom odboru je do 23:59 UTC. Kasnije podnešene izjave će biti kasnije procesirane.

17. lipanj

 • Javno najavljivanje kandidata, te objava biografija i programa rada.

30. lipanj

 • Krajnji rok za članstvo kako bi mogli glasati na predstojećim izborima.
 • Svatko tko postane član između 1. srpnja 2018. i 30. lipnja 2019., uključujući ta dva datuma UTC, imat će pravo glasati na ovim izborima.

21. srpanj

 • Upute za glasače poslane emailom biračima koji ispunjavaju uvjete.

29. srpanj

 • Rok za kontaktiranje Izbornog odbora sa zahtjevom za opunomoćenje, ako nećete imati pristup emailu cijeli izborni period.

9. – 12. kolovoz

 • Izbori se održavaju od 12:01 UTC u petak do 23:59 UTC u ponedjeljak.

13. kolovoz

 • Objavljivanje rezultata Izbora.

20. kolovoz

 • Krajnji rok za zahtjev za prebrojavanje.

1. listopad

 • Počinje primopredaja Odbora.

Prijašnje vremenske crte se mogu naći na stranici Povijesti.