Verloop van de verkiezingen 2010

The following was the timeline for OTW Elections in 2010.

Woensdag 1 september

 • Alle potentiële kandidaten krijgen een oproep tot kandidatuur toegestuurd waarin het werk van de bestuursleden en de vereisten voor de job duidelijk beschreven staan.

Week van 5 tot 11 september

 • Gedurende deze week organiseert de huidige Raad van de OTW een chatsessie voor alle commissieleden die overwegen zich kandidaat te stellen voor een zetel in de Raad. Ze beantwoorden vragen over wat de verkiezingen en het werk voor de Raad met zich meebrengen.

Woensdag 22 september

 • Deadline om een kandidatuur in te dienen en wettelijk geldige identificatie voor te leggen.
 • Indien er meer kandidaten dan beschikbare raadszetels zijn zullen de verkiezingen volgens schema doorgaan. Indien niet wordt de deadline voor kandidaturen verlengd.
 • De OTW maakt publiciteit rond de opkomende verkiezingen en de datum tot wanneer leden van het publiek zich lid van de OTW kunnen maken om stemrecht te verkrijgen.

Woensdag 29 september

 • Indien de deadline voor kandidaturen verlengd werd is dit de laatste dat waarop bijkomende kandidaten hun kandidatuur kunnen indienen. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal beschikbare raadszetels, zullen de leden van de OTW in de hieropvolgende week informatie over de kandidaten toegestuurd krijgen. Hiermee worden de voorwaarden vervuld om de kandidaten bij acclamatie te benoemen.

Maandag 24 oktober

 • Laatste dag om betalend lidmaatschap aan te vragen en stemrecht te verkrijgen voor deze verkiezingen.
 • Kandidaten moeten hun officiële verklaringen bezorgen aan de Commissie Communicatie, die ze vervolgens zal publiceren op de hoodfsite en de verkiezingswebsite van de OTW.

Woensdag 3 november

 • Laatste dag om aan te duiden wie een volmacht krijgt om in jouw naam te stemmen.

Woensdag 10 november

 • De verkiezing wordt aan alle OTW-leden aangekondigd via een mail met daarin een link naar de kiespagina, kiesinstructies, en de gebruikersnaam en wachtwoord die nodig zijn om in te loggen op de verkiezingswebsite.

Woensdag 17 november

 • Alle OTW-leden worden via mail verwittigd dat de kiesperiode van start gegaan is. De mail bevat nogmaals een link naar de kiespagina, kiesinstructies, en de gebruikersnaam en wachtwoord die nodig zijn om in te loggen op de verkiezingswebsite.
 • Er kan 48 uur lang gestemd worden, vanaf 12.00 ‘s middags UTC. (Hoe laat is dat waar ik woon?)

Vrijdag 19 november

 • Vanaf 12.00 ‘s middags UTC kan er niet meer gestemd worden. Dit is de deadline om een stem uit te brengen en om klachten over technische moeilijkheden tijdens het stemmen in te dienen.
  Om middernacht UTC zal een statusrapport bekend gemaakt worden indien er nog geen resultaten bekend zijn.

Maandag 22 november

 • De resultaten van de verkiezingen zullen ten laatste op deze dag publiek bekend gemaakt worden op de hoofdsite en de verkiezingswebsite van de OTW.

Woensdag 24 november

 • Deadline voor kandidaten om een verzoek tot hertelling, herstemming, of verduidelijking van de resultaten in te dienen. Binnen een week na ontvangst van een formele klacht zal een uitspraak erover volgen.

Niet later dan 8 december

 • Mogelijke herstemmingen mogen niet later plaatsvinden dan een week na de beslissing dat ze nodig zijn.

Vrijdag 10 december

 • Op deze dag nemen nieuw verkozen bestuursleden hun taak op en vertrekken de uitgaande leden.