Veelgestelde Vragen

Overzicht

Welke posities in de OTW worden verkozen?

Alleen leden van het Bestuur worden verkozen. Het Bestuur is de groep van individuen die de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) leiden. Dat houdt in dat er drie beambten zijn (President, Penningmeester, en Secretaris), alsook niet-beambte leden. Individuen kunnen niet voor specifieke ambten opkomen; ze doen mee voor een plaats in het Bestuur, en de Bestuursleden kiezen gezamelijk beambten binnen de groep als hun ambtstermijnen verlopen (ambtstermijnen zijn korter dan bestuurstermijnen).

Elk jaar worden minstens twee bestuursleden verkozen (in een verkiezing door betalende OTW leden), en zij dienen voor een termijn van drie jaar.

Wat doet een bestuurslid?

De taken van het Bestuur zijn onder andere het uitvoeren van strategische planning en het maken van beslissingen op het gebied van de missie van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken), het jaarlijks budget, projecten en prioriteiten; een lange termijn focus behouden voor de organisatie; de voortgang van strategische doelen bijhouden; het zorgen voor organisatorische naleving van de wet; het nemen van verantwoordelijkheid voor de organisatorische maatregelen; wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor de organisatie en haar financiën met de IRS; en het ondertekenen van contracten, de uitbetaling van fondsen en het afhandelen van verschillende soorten zaken.

Individueel wordt er van bestuursleden verwacht dat ze chat-based vergaderingen bijwonen, op de hoogte blijven van relevante organisatorische communicatie en rapporten en handelen ter goeder trouw in het beste belang van de OTW.

Wie komt in aanmerking om een kandidaat te worden?

Ga naar Een kandidaat worden voor meer informatie over verkiesbaarheid.

Waarom moet ik dienen in een commissie voor ik kan meedoen?

Al gediend hebben in een commissie in de organisatie helpt ons er zeker van te zijn dat een kandidaat een zeker niveau van vertrouwdheid heeft met de interne werking van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken), alsook het vermogen om goed samen te werken met anderen in een online vrijwilligers capaciteit. Het toont ook dat de kandidaat inzet heeft getoond naar de OTW en zijn waarden.

Waarom moet ik mijn legale naam gebruiken?

Omdat de bestuursleden legaal verantwoordelijk zijn voor de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) en haar financiën, hun handelingen moeten aan hun legale identiteiten kunnen worden gekoppeld. Dit is een deel van het reglement van de IRS voor gecorporeerde non-profit organisaties, waarvan de OTW er een is.

Zullen mijn legale naam en fannish identiteit worden gekoppeld?

Alleen als je hier zelf voor kiest, door bijvoorbeeld je fannish identiteit te vermelden in de kandidaat Bio die je indient als deel van het verkiezingsproces. OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) staf en documentatie zullen enkel naar jou verwijzen met je legale naam.

Hebben specifieke zetels specifieke vereisten?

Het is aangeraden dat de Bestuursbeambten (president, Penningmeester en Secretaris) ervaring hebben in het Bestuur voordat ze beambten worden. Anders niet.

De OTW is een fannish organisatie. Waarom zijn de fannish identiteiten van de kandidaten niet openbaar gemaakt?

Veel mensen vinden het prima dat hun fannish identiteit gekoppeld wordt aan hun legale identiteit, maar dat is niet het geval voor iedereen, voor verschillende redenen. Het beleid van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) laat die beslissing aan de kandidaten zelf; het is hun keuze om te beslissen in hoeverre zij comfortabel zijn met het delen van hun fannish identiteiten. Dit is van toepassing tijdens en na het verkiezingsproces, voor kandidaten die verkozen zijn alsook voor degenen die niet verkozen zijn.


Kandidatuur

Hoe kondig ik mijn kandidatuur aan?

Wees er zeker van dat je aan de toelatingseisen voldoet en dat je bereid bent om deel te nemen onder je wettelijke naam. E-mail je wettelijke naam en een verklaring dat je ouder bent dan 18 naar de Verkiezingen voorzitter. Laat de Verkiezingen voorzitter ook weten of je dient onder een pseudoniem en of je je OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) naam naar je wettelijke naam wil veranderen voor je kandidatuur of na de verkiezingen. Verkiezingen zal dan contact opnemen met de juiste commissies om te bepalen of je in aanmerking komt. De deadline voor de kandidatuur vind je op de verkiezingstijdlijn.

Wat is het verschil tussen een betwiste verkiezing en een onbetwiste verkiezing?

Een betwiste verkiezing komt voor wanneer er meer kandidaten dan beschikbare zetels in het Bestuur zijn, en de kiezers moeten kiezen welke kandidaten worden verkozen.

Een onbetwiste verkiezing komt voor wanneer het aantal vrije zetels in het Bestuur groter dan of gelijk is aan het aantal kandidaten. Elke kandidaat heeft technisch gezien geen tegenstand en zal dus automatisch verkozen worden in het Bestuur na het verkiezingsproces (een stemming zal dus in dit geval niet nodig zijn). Al de overgebleven lege zetels zullen leeg blijven tot de volgende verkiezingen.

Kan ik opnieuw deelnemen?

Ja, als je niet verkozen bent, dan kan deelnemen aan de volgende verkiezingen, ervan uitgaande dat je opnieuw voldoet aan alle toelatingseisen op dat moment.

Hoe ziet het campagneproces eruit?

Eerst zal je een Bio moeten schrijven. Dit is een korte paragraaf waarin je je relevante ervaring meedeelt – offline, in de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken), en in fandom.

Ten tweede zal je de Manifest vragen moeten beantwoorden, deze zijn hetzelfde voor alle kandidaten.

Ten derde zal je moeten deelnemen aan het Q&A proces. De vragen worden ingediend door het publiek.

Ten vierde zal je de publieke chats moeten bijwonen. Deze zullen door Verkiezingen rond jouw planning georganiseerd worden.


Stemmen

Hoe kan ik in aanmerking komen om te stemmen in de verkiezingen?

Je kan een lid worden van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) door US $10 of meer te doneren. Lidmaatschap duurt één jaar, en start op de datum waarop je doneert. Hiermee kom je in aanmerking om te stemmen in één OTW verkiezing. Als je al lid bent, en je weer US $10 of meer doneert, zal de verloopdatum van je lidmaatschap opschuiven; het zal altijd één jaar na je meest recente donatie van US $10 of meer zijn. Om de periode dat je in aanmerking komt om te stemmen voor de verkiezingen van dit jaar te checken, ga naar de verkiezingstijdlijn.

Ik heb meer dan US $10 gedoneerd, waarom heb ik geen informatie over de verkiezingen gekregen?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn:
ol>

 • Heb je je donatie voor het actuele verkiezingsjaar gemaakt? Als je niet zeker bent, kan je onze Ontwikkeling & Lidmaatschap Commissie contacteren om te dubbel-checken. Enkel de donaties die tijdens het actuele verkiezingsjaar gemaakt zijn, maken dat een lid in aanmerking komt om te stemmen in de verkiezingen van dat jaar.
 • Heb je je afgemeld van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) e-mails? Dan kan je [email protected] e-mailen om je terug aan te melden.
 • Worden je OTW e-mails gesorteerd in je spam folder? Als je niet wil dat dit gebeurt, probeer dan @transformativeworks.org toe te voegen aan je veilige contactenlijst.
 • Als geen van de bovenstaande oplossingen toepasbaar zijn, contacteer ons en we zullen proberen je probleem op te lossen.

  Waarom kan ik geen lid worden door mijn tijd aan de OTW te geven?

  Als een legaal erkende non-profit organisatie, zijn we verplicht om er zeker van te zijn dat elke stem van een specifiek, legaal erkend individu komt. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door het lidmaatschap te binden aan donaties die via een bankrekening of creditkaart gemaakt worden – dat wil zeggen, een betalingsmethode die een identiteit kan bevestigen. Het is vanwege dit principe dat donaties via contant geld of postwissel geen lidmaatschap verlenen.

  Hoe werkt het stemproces?

  Stemgerechtigden – allemaal betalende leden met een goede reputatie – zullen instructies krijgen via de e-mailadressen die ze gebruikt hebben om zich aan te sluiten bij de organisatie. Alle stemmen zijn anoniem.

  De stemmen worden geteld met een versie van instant run-off stemmen aangepast voor verkiezingen met meerdere winnaars. Voor een volledige uitleg, zie de stemmingsproces informatie pagina.

  Wanneer zullen de resultaten bekend zijn?

  De volledige resultaten zullen gepost worden nadat de polls sluiten; zonder onvoorziene omstandigheden, zullen we de resultaten niet later dan drie dagen aankondigen na het einde van de stemming. In het geval van een vertraging, zal Verkiezingen status updates posten over de oorzaak en de tijdlijn voor oplossingen.

  Mag ik de ranking van de kandidaten weten?

  In het belang van het behoud van de gelijkheid van alle leden van de raad, hebben we besloten om de rangorde van de kandidaten niet vrij te geven.


  Stemmen bij Volmacht

  Wat is stemmen bij volmacht? Hoe werkt het?

  Wat is stemmen bij volmacht? Hoe werkt het?

  Stemmen bij volmacht is iemand anders aanstellen om jouw stem uit te brengen in de verkiezingen, de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) is verplicht dit toe te laten volgens de Delaware wet. Normaal wordt dit gedaan als een lid geen internettoegang heeft of andere verplichtingen heeft gedurende de gehele verkiezingsperiode.

  Als een lid geen toegang krijgt tot het testbiljet, bijvoorbeeld vanwege verouderde software of andere compatibiliteitsproblemen die voorkomen dat het stembiljet geopend kan worden, zal dat lid waarschijnlijk hetzelfde probleem ervaren met het echte stembiljet. Daarom moeten deze leden iemand machtigen om voor hen te stemmen. Je moet zelf je eigen gemachtigde kiezen. De Verkiezingscommissie en de OTW kunnen geen gemachtigde voor een lid aanwijzen.

  Volmachten worden toegekend via e-mail. Het gemailde volmachtverzoek moet

  1. komen van het e-mail account dat je gebruikt hebt om te doneren aan de OTW;
  2. geadresseerd zijn aan zowel de [email protected] (verkiezingsvoorzitter) als de volmachtdrager;
  3. je wettelijke naam bevatten; en
  4. een verklaring bevatten dat je je volmacht wil toewijzen aan de e-mail ontvanger.

  Je volmachtdrager moet op die e-mail antwoorden, een ontvangstbewijs bijvoegen, en hun wettelijke naam bijvoegen in het antwoord. Dit antwoord moet minstens twee weken voor de verkiezingen worden ontvangen door [email protected]. Als je de volmachtdrager wilt wijzigen of annuleren, dan kan dat ook tot deze deadline. De officiële deadline voor de volmachttoewijzing zal worden bijgevoegd op de verkiezingstijdlijn.

  Volmachttoewijzingen duren zes maanden; wij kunnen je volmachttoewijzing niet intrekken of veranderen voordat die zes maanden voorbij zijn. Als je bent aangesteld als iemand anders’ volmachtdrager, kan je dit niet verder doorgeven aan iemand anders.


  Meer Informatie

  Waar kan ik meer leren over de verkiezingen?

  De Verkiezingswebsite is de beste plaats voor alle informatie over de verkiezingen. We hebben zowelactueel nieuws als een geschiedenis sectie, alsook meer gedetailleerde categorieën opgelijst aan de zijkant.

  Mijn vraag is nog steeds niet beantwoord.

  Je kan ons contacteren via ons contactformulier. We helpen je graag verder!