Vanliga frågor (FAQ)

Översikt

Vilka positioner i OTW väljs?

Bara styrelsemedlemmar väljs. Styrelsen är den grupp personer som leder OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Den inkluderar tre presiderande medlemmar (ordförande, kassör och sekreterare), liksom övriga ledamöter. Individer ställer inte upp till val för specifika positioner; de väljs till en plats i styrelsen, och sedan väljer styrelsen tillsammans vem som ska ha vilket uppdrag när ämbetsperioden för ett tidigare uppdrag går ut (ämbetsperioder för uppdrag är kortare än perioderna för styrelsemedlemskap.)

Minst två styrelsemedlemmar väljs varje år (av betalande OTW-medlemmar) och tjänstgör för närvarande i tre år i taget.

Vad gör en styrelsemedlem?

Som grupp innebär deras plikter att göra strategisk planering och fatta beslut inom områden som OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) uppdrag, årliga budget, projekt och prioriteter; hålla ett långsiktigt fokus för organisationen; övervaka utvecklingen mot strategiska mål; se till att organisationen följer juridiska krav; ta ansvar för organisationens handlingar; ha juridiskt ansvar för organisationen och dess finanser inför IRS (amerikanska Skatteverket); samt signera kontrakt, utdela finansiering, och göra affärer av olika slag.

Individuellt förväntas styrelsemedlemmar vara med på chatt-baserade möten; hålla sig uppdaterade om organisationens relevanta kommunikationer och rapporter; och agera i god tro i OTWs bästa intresse.

Vem är behörig att bli kandidat?

Vänligen läs Att bli kandidat för information om behörighet.

Varför måste jag vara aktiv i en kommitté innan jag kan ställa upp i styrelsevalet?

Att ha tjänstgjort i en kommitté inom organisationen hjälper till att se till att kandidaten är bekant med det inre arbetet inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk), samt har kapaciteten att arbeta bra med andra inom volontärverksamhet online. Det visar också att kandidaten delar OTWs värderingar.

Varför måste jag använda mitt juridiska namn?

Eftersom styrelsemedlemmarna är juridiskt ansvariga för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och dess finanser måste deras handlingar kunna kopplas till deras juridiska identiteter. Det här är en del av IRSs regler för den typ av ideella organisationer som OTW tillhör.

Kommer mitt juridiska namn och min fan-identitet att bli sammankopplade?

Bara om du väljer att de ska bli det, som genom att nämna din fan-identitet i den biografi du lämnar in som en del av valprocessen. OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) personal och dokumentation kommer enbart att använda ditt juridiska namn.

Har specifika positioner specifika krav?

Det rekommenderas att de presiderande styrelsemedlemmarna (ordförande, kassör och sekreterare) har tidigare styrelseerfarenhet. Annars, nej.

OTW är en fan-organisation. Varför är inte kandidaternas fan-identiteter offentliga?

Många är okej med att deras fan-identiteter kopplas till deras juridiska identiteter, men så är inte fallet för alla, av varierande anledningar. OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) policy låter kandidaterna fatta det beslutet; det är upp till dem att bestämma hur bekväma de är med att dela med sig av sin fan-identitet. Det här gäller både under och efter valprocessen, både för kandidater som blir invalda och dem som inte blir det.


Kandidatur

Hur gör jag för att tillkännage min kandidatur?

Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven och att du är villig att använda ditt juridiska namn. Maila ditt juridiska namn till ordföranden för valkommittén med en utsaga om att du är över 18 år. Var vänlig meddela valkommittén om du tänker använda dig av din pseudonym under din tid i styrelsen, eller om du vill ändra det namn som är registrerat hos OTW (Organisationen för transformativa verk) till ditt juridiska namn innan du kandiderar, eller efter valet. Valkommittén kommer sedan att kontrollera med relevant kommitté för att verifiera din behörighet. Tidsfristen för att tillkännage din kandidatur hittar du på tidslinjen för valet.

Vad är skillnaden mellan ett omtvistat val och ett oomtvistat val?

Ett omtvistat val, eller ett val med motkandidater, sker när det är fler kandidater än det finns tillgängliga platser i styrelsen, och väljarna röstar om vem som kommer att utses.

Ett oomtvistat val, eller ett val utan motkandidater, sker när antalet tillgängliga platser i styrelsen är större eller detsamma som antalet kandidater. Tekniskt sett är varje kandidat obestridd, och kommer därför automatiskt att bli invald i styrelsen när valprocessen är över (exklusive omröstningen, som inte kommer att behövas). Alla återstående tomma platser förblir tomma tills nästa val.

Kommer jag att kunna ställa upp igen?

Ja, om du inte blir vald kan du ställa upp i nästa val, förutsatt att du återigen uppfyller alla behörighetskrav vid den aktuella tidpunkten.

Hur ser kampanjprocessen ut?

Först skriver du en biografi. Detta är ett kort stycke med detaljer om dina relevanta erfarenheter – offline, i OTW (Organisationen för transformativa verk) och i fandom.

Sedan svarar du på Manifest-frågorna, vilka är desamma för samtliga kandidater.

Tredje steget är att delta i en utfrågning, där frågorna har skickats in av allmänheten.

Sista steget är att vara med i allmänna chattar. Valkommittén kommer att arrangera dessa efter ditt schema.

Kan OTW-loggor användas i kampanjer?

Undvik att använda officiella loggor för OTW (Organisationen för transformativa verk) i kampanjer – detta gäller även bilder som kan tolkas som officiella loggor för OTW, samt loggor för enskilda projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Det går bra att vidareblogga eller vidaretwittra officiella OTW-inlägg som innehåller sådana loggor, men avstå från att sammankoppla dessa loggor med kampanjande för en viss/vissa kandidat(er). Syftet med detta är att undvika att ge intryck av att OTW stödjer en en viss eller vissa kandidat(er).


Röstning

Hur blir jag berättigad att rösta i valet?

Du kan bli medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk) genom att donera 10 USD eller mer. Ditt medlemskap varar i ett år från det datum du donerar. Detta gör dig berättigad att rösta i ett OTW-val. Om du redan är medlem och donerar 10 USD eller mer igen, flyttas slutdatumet på ditt medlemskap framåt; det är alltid ett år från din senaste donation av 10 USD eller mer. Var god se tidslinjen för valet för det här valets rösträttsperiod.

Jag har donerat mer än 10 USD, varför har jag inte fått någon information om valet?

Det kan finnas många orsaker till detta:

  1. Gjordes din donation före innevarande valår? Om du inte är säker kan du kontakta vår kommitté Utveckling och medlemskap för att dubbelkolla. Bara de donationer som har gjorts under nuvarande valår gör en medlem berättigad till att rösta i just det årets val.
  2. Har du avslutat din prenumeration på mail från OTW (Organisationen för transformativa verk)? Om så är fallet, så kan du maila [email protected] för att bli uppsatt på listan igen.
  3. Sorteras mail från OTW till skräppost? Om du vill motverka detta, prova med att lägga till @transformativeworks.org i din lista över betrodda avsändare.

Om inget av ovanstående stämmer in på dig, kontakta oss så kommer vi att försöka lösa problemet.

Varför kan jag inte bli medlem genom att ge av min tid till OTW?

Som en juridiskt erkänd ideell organisation är vi skyldiga att se till att varje röst kommer från en distinkt, juridiskt erkänd individ. Det enklaste sättet att göra detta är att knyta medlemskap till donationer som gjorts via ett bankkonto eller kreditkort — ett betalsätt som fastställer individens identitet. Det är på grund av denna princip som donationer som gjorts kontant eller via postanvisning inte ger medlemskap.

Hur fungerar röstningsprocessen?

De väljare som har rätt att rösta—alla medlemmar som har betalat och har gott anseende—får instruktionerna utskickade till den mailadress de använde när de gick med i organisationen. Alla valsedlar är anonyma.

Rösterna räknas med hjälp av en version av omedelbar runoff-röstning som har modifierats för val med flera vinnare. För en fullständig förklaring, var god se informationssidan för röstningsprocessen.

När vet vi vad resultatet blir?

Fullständiga resultat kommer att publiceras när valurnorna stänger; förutsatt att ingenting oförutsägbart händer kommer vi att meddela resultaten senast tre dagar efter stängningen av valurnorna. Om det skulle bli en fördröjning kommer Valutskottet att publicera statusuppdateringar om orsaken och en prognos för när beslut kommer att fattas.

Kan jag få veta vilken plats i rankingen kandidaterna har?

I syfte att upprätthålla jämlikhet för alla styrelseledamöter kommer vi inte att tala om hur kandidaterna är rankade.


Rösta genom ombud

Vad innebär det att rösta genom ombud? Hur fungerar det?

Vad innebär det att rösta genom ombud? Hur fungerar det?

Att rösta genom ombud innebär att utse någon annan som röstar åt dig i valet, vilket OTW (Organisationen för transformativa verk) är skyldiga att tillåta enligt lag i den amerikanska delstaten Delaware. Vanligtvis görs det när en medlem inte kommer att ha tillgång till internet eller har andra åtaganden under hela valperioden.

Om en medlem inte kan komma åt försöks-röstsedeln, på grund av att hen till exempel har gammal mjukvara eller andra problem med mjukvarans kompabilitet som gör röstsedeln otillgänglig, så kommer hen förmodligen att ha samma problem med den riktiga röstsedeln och bör utse ett ombud. Du måste själv utse ditt ombud. Valkommittén och OTW utser inga ombud åt medlemmar.

Ombud utses via e-post. Den mailade ombudsförfrågan måste

  1. komma från den mailadress som du använde för att donera till OTW,
  2. adresseras till både [email protected] och ditt ombud,
  3. inkludera ditt juridiska namn och
  4. inkludera en deklaration om att du önskar ge ombudsstatus till den mailade mottagaren.

Ditt ombud måste svara på det mailet, erkänna mottagandet och inkludera sitt juridiska namn i svaret. Detta svar måste mottagas av [email protected] minst två veckor före valet. Om du vill ändra eller ställa in ditt ombud, kan du göra det fram till samma tidsgräns. Det officiella sista datumet för att utse ombud kommer att inkluderas på tidslinjen för valet.

Efter sista datumet för att utse ett ombud varar ombudets uppgift i sex månader. Till dess att de månaderna tar slut kan vi inte ta bort eller ändra ditt utsedda ombud. Om du har givits ombudsstatus av någon kan du inte skicka den vidare till någon annan.


Mer information

Var kan jag hitta mer information om valet?

Den officiella valsidan är din bästa källa för all information om valet. Sidan har sektioner för både nuvarande nyheter och historik, samt länkar till mer detaljerade kategorier.

Jag har inte hittat svaret på min fråga.

Du kan ta kontakt med oss genom vårt kontaktformulär. Vi hjälper gärna till!