Ứng cử viên Astrid Olin rút lui tranh cử

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6, Astrid Olin đã rút lui khỏi cuộc bầu cử Ban Giám Đốc 2019 vì lý do cá nhân.

Ban Bầu Cử xin chúc Astrid mọi điều tốt đẹp nhất trong công việc hiện tại của cô ấy ở OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa).