Tyme Ladows biografi og plattform

26. juli: Via en kunngjøring har Tyme LaDow trukket seg fra valget.

Biografi

Tyme LaDow ble tvunget inn i fandomverdenen av velmenende venner i en alder av 12. Til å begynne med kunne hun ikke skjønne hvordan noen kunne ønske å utforske historier utenom den opprinnelige fortellingen som hun elsket i sine favorittunivers, men bare et par måneder senere begynte hun å skrive selv og se etter nye historier hver eneste dag. Ved å publisere historier på Fanfiction.net og få tilbakemeldinger fra både venner og ukjente begynte tåken å lette, og hun dykket ned i fandomverdenen uten å se seg tilbake. Hennes nyoppdagede lidenskap for fandom fulgte henne på tvers av plattformer og fandommer, og førte til slutt til at hun oppdaget Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) i 2011 da hennes daværende kjæreste inviterte henne dit. Opp gjennom årene har hun blitt en leser heller enn en forfatter, selv om hun fortsatt liker å skrive fanfiction, ved siden av alt annet hun holder på med i fandom. I 2014, mens hun leste på nettsiden til OTW (Organisasjonen for transformative verk) og forundret seg over hvor mange språk sidene hadde blitt oversatt til, fikk hun tilfeldigvis øye på siden for rekruttering av frivillige, hvor det på dette tidspunktet var en utlysning for taggorganisatorer. Glad for sjansen til å kunne hjelpe sin favorittside, sendte hun inn en søknad og ble tatt opp ganske raskt. Opp gjennom årene ble hun også med i teamet for retningslinjer og misbruk, og fikk mange venner gjennom sin videre tjeneste hos AO3. Tyme har mange års erfaring med den kompliserte oppgaven det er å sjonglere frivillig arbeid, jobb, og studier. Helt siden sitt første dypdykk i fandom, har hun vært engasjert i fans, fandom, og OTW.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Da jeg fikk vite at styrevalget skulle finne sted snart, var det på et perfekt tidspunkt i livet mitt. Jeg hadde nylig sagt fra meg noen ansvarsområder som gjorde at jeg hadde mye fritid å bruke på min virkelige lidenskap i livet, nemlig fandom. Jeg har vært frivillig hos AO3 i rundt fem år nå og elsker alt som OTW står for. Jo mer tid jeg bruker på OTW, jo bedre liker jeg organisasjonen.

Ingen kan virkelig si at de er fullstendig forberedt på et så stort steg som det er å bli en del av styret, men jeg er sikker på at jeg har ferdigheter og kunnskap som kan være nyttige bidrag. Dersom jeg blir valgt inn, kommer jeg til å gjøre alt jeg kan for å tjene fellesskapet og være en representant for OTW så godt jeg kan.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Jeg har en relativt variert bakgrunn som kan være nyttig i mange situasjoner dersom jeg blir valgt inn. Jeg har vært en aktiv bruker av AO3 siden 2011, og har vært frivillig taggorganisator siden 2014. Dette har gjort at jeg har utviklet en flersidig forståelse av siden fra både et brukerperspektiv og et frivilligperspektiv. Det at jeg har vært en del av fandom også før jeg ble medlem av AO3, gjør at jeg har god forståelse for historien som kom før AO3, og situasjonen som førte til opprettelsen av siden.

Jeg ble frivillig for komiteen for retningslinjer og misbruk i 2018. Den erfaringen har gjort at jeg er ganske komfortabel med å megle i konflikter og håndtere seriøse situasjoner på en profesjonell og avbalansert måte. Jeg har heller ikke noe problem med å jobbe i et svært samarbeidsorientert miljø.

Utenom OTW har jeg også noe erfaring med ideelle organisasjoner ved at jeg hjalp moren min i den lokale historieforeningen da jeg var yngre. Jeg er svært vant til å tilpasse meg enhver rolle som kreves av meg når som helst, og å være den personen som følger opp andre helt til man kommer fram til en løsning på et problem, som noen ganger kan ta litt tid når det oppstår situasjoner i livet til den som egentlig skulle komme frem til løsningen, som heller må prioriteres.

Avslutningsvis har jeg studert programmering og datateknologi på universitetet og har hjulpet til med å teste oppdateringer for AO3 flere ganger. Jeg håper at denne erfaringen kan være til nytte for alt samarbeid med programmererne og systemadministratorene våre ved behov.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Mitt første mål vil være å nå ut til fans og skape engasjement. Jeg har sett med mine egne øyne hvordan fandom kan føre til positive internettfellesskap og solide vennskap. Jeg har også sett hvordan de samme fellesskapene kan falle fra hverandre over tid.

Det meste av erfaringen min med OTW har jeg gjennom AO3, men jeg mener at de andre prosjektene våre også fortjener litt kjærlighet. Jeg ønsker å skape mer oppmerksomhet rundt de andre prosjektene og hjelpe med å oppmuntre til de positive fellesskapene jeg har sett oppstå gjennom fandom over nett. Jeg er for øyeblikket ikke sikker på nøyaktig hva det skulle vært, kanskje nyhetsposter, eller digitale arrangementer, eller noe annet jeg ikke har tenkt på ennå, men dersom jeg blir valgt inn, kommer jeg til å ta kontakt med andre for å utvikle ideer de måtte ha og hjelpe med å iverksette nye planer.

Et annet mål jeg anser som viktig er å opprettholde gjennomsiktighet og åpenhet. Det er ingen hemmelighet at noen misliker det arbeidet vi gjør, men jeg føler at OTWs sanne ånd alltid har vært, og alltid kommer til å være, en positiv kraft i fandom. Så, jeg ønsker å sikre at vi fortsetter med vår praksis med åpenhet rundt hva vi driver med, slik at feilinformasjon enkelt kan tilbakevises.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Som nevnt tidligere, er det meste av min erfaring knyttet til AO3 og ulike komiteer underlagt dette. Jeg har også erfaring med å jobbe med Fanlore. Jeg har samarbeidet med prosjektene for oversettelse, juridisk rådgivning og Open Doors (Åpne Dører) om diverse oppgaver gjennom min tid hos komiteen for retningslinjer og misbruk. Jeg er spent på denne muligheten til å bygge videre på den basisen for kommunikasjon.

Erfaringen jeg har gjør derimot at jeg føler meg kompetent til å skape og opprettholde kommunikasjonen mellom de ulike prosjektene under OTW. Jeg gjør mitt beste for å være en person som folk kan komme til med hvilket som helst problem eller spørsmål de måtte ha, og jeg gjør mitt ytterste for å lytte til alle sider i en sak før jeg tar en avgjørelse eller kommer med råd.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Min nåværende arbeidsmengde med de to rollene jeg innehar for øyeblikket er svært håndterlig. Jeg har lite som må gjøres fra dag til dag når det kommer til organisering av tagger, men jeg kan redusere arbeidsmengden enda mer om det blir nødvendig.

Det meste av tiden min som frivillig blir for øyeblikket brukt hos komitteen for retningslinjer og misbruk, men også her kan jeg redusere arbeidsmengden om det blir nødvendig, ved at jeg påtar meg færre fullstendige saker, og heller utfører mindre oppgaver innad i komitteen.

I løpet av min tid som frivillig har jeg tatt noen pauser fra begge rollene mine, og jeg har ingen form for nøkkel- eller lederroller, så dersom ansvaret i styret har en større arbeidsmengde enn ventet, bør det ikke være noe problem å ta en pause fra de andre to rollene slik at jeg kan vie så mye oppmerksomhet som trengs til rollen min i styret.