Tyme LaDow drar tillbaka sin kandidatur

Tyme LaDow har den 26 Juli dragit tillbaka sin kandidatur för styrelsevalet 2020 av personliga skäl.

Valkommittén önskar Tyme allt gott i hennes fortsatta arbete för OTW (Organisationen för transformativa verk).

Dessutom har Tyme lämnat ett personligt uttalande om sitt tillbakadragande, vilket finns tillgängligt i den engelska versionen av detta inlägg. Välj ‘English’ på sidospalten för att komma åt det.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.