Tillkännagivande av kandidater i OTW:s val 2023

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för transformativa verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2023 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn):

 • Anh P.
 • Audrey R.
 • Emyn a.
 • Jennifer H.
 • Kathryn S.
 • Qiao C.
 • Zixin Z.

(26 juni: Enligt ett tillkännagivande drar Emyn a. tillbaka sin kandidatur.)

(25 juli: Enligt ett tillkännagivande drar Audrey R. tillbaka sin kandidatur.)

Kandidaternas fullständiga namn kommer inte att läggas upp offentligt i år om de inte blir utsedda eller valda till styrelsen.

Som tidigare tillkännagivits lämnar Heather McGuire sin plats i styrelsen av personliga skäl. Därför kommer det att finnas 4 lediga platser i årets val, varav en på en kortare period av två år. Den kandidat som placerades på fjärde plats kommer att ta över denna plats. Vi är tacksamma för Heathers arbete och tackar henne för hennes engagemang och pliktkänsla.

Eftersom vi har fyra platser att fylla och sex kandidater kommer 2023 års val att konkurrensutsättas – det vill säga OTW:s medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna.

Valkommittén är glada att få presentera kandidaterna för alla OTW:s medlemmar! I det här inlägget finns länkar till korta presentationer och plattformar (valmanifest) skrivna av kandidaterna. Information om röstningsperioden och hur man röstar kommer också att publiceras inom kort.

Fram tills dess finns det en tidslinje för val-evenemang tillgänglig här som referens. Läs vidare för att lära dig mer om våra kandidater och hur du kan lämna in frågor till dem.

Plattformar och biografier

Vi har bett varje kandidat att ge oss en kort presentation som summerar hens professionella och fan-relaterade erfarenhet, samt att skriva en plattform om personens mål för sin mandatperiod i styrelsen genom att svara på följande frågor:

 • Varför har du valt att kandidera till styrelsen?
 • Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?
 • Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?
 • Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.
 • Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Du kan läsa både kandidaternas svar på dessa frågor och deras biografier genom att följa länkarna nedan.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.