Tillkännagivande av kandidater i OTWs val 2019

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2019 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn):

  • Astrid Olin*
  • Kirsten Wright
  • Morgan Schroeder
  • Rebecca Sentance

*1 juli: Som tillkännagivits har Astrid Olin dragit tillbaka sin medverkan i valet.

Eftersom vi har 2 platser att fylla och 4 kandidater, kommer 2019 års val att konkurrensutsättas – det vill säga, OTWs medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna.

Valkommittén är glada att få presentera kandidaterna för alla OTWs medlemmar! I det här inlägget finns länkar till korta presentationer och plattformar (valmanifest) skrivna av kandidaterna..

Fram tills dess finns det en tidslinje för val-evenemang tillgänglig här för referens. Läs vidare för att lära dig mer om våra kandidater och hur du kan lämna in frågor till dem.

Plattformar och biografier

Vi har bett varje kandidat att ge oss en kort presentation som summerar hans eller hennes professionella och fan-relaterade erfarenhet, samt att skriva en plattform om personens mål för sin mandatperiod i styrelsen genom att svara på följande frågor:

  • Varför har du valt att kandidera till styrelsen?
  • Vilken kunskap och/eller vilka erfarenheter skulle du medföra till styrelsen?
  • Välj ett eller två OTW-mål som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta med under din mandatperiod. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta tillsammans med andra för att nå dem?
  • Vad har du för erfarenhet av OTWs projekt, och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommitteerna för att stötta och stärka dem? Försök ta med ett brett urval av projekt, men känn dig fri att betona några som du har erfarenhet av.
  • Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete med övriga roller inom OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbete?

Du kan läsa både kandidaternas svar på dessa frågor och deras biografier genom att följa länkarna här nedan.


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.