Tiffany G. biografija ir rinkimų programa

Biografija

Tiffany G pirmiausiai atrado fanų kūrybą, kai vaikystėje žiūrėdavo „Digimonus“. Vėliau pradėjo skaityti ir kurti fanfikus įvairiomis temomis, įskaitant filmus, menus, istoriją, žaidimus ir daug kitų. Viena jos mėgiamiausių knygų yra „Legend of Galactic Heroes“. Ji ten randa daug įkvėpimo savo skaitmeniniam menui, rašytiniams kūriniams ir politinėms pozicijoms.

Ji aktyviai veikia ne tik OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje), bet ir užsiima kita savanorystės veikla. Savo universitete ji buvo studentų atstovybės narė, o šiuo metu yra savo vietos bendruomenės centro valdybos narė. Baigusi universitetą, ji dirbo programinės įrangos bei viešųjų paslaugų sektoriuose. Šiuo metu ji dirba techninės pagalbos konsultante vyriausybinėje organizacijoje.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Nusprendžiau kandidatuoti rinkimuose, nes jaučiu, kad organizacijoje nepakankamai atstovaujama nariams iš Azijos šalių. Azijiečiai nariai yra tikrai vertingi ir reikšmingi OTW, todėl jiems turėtų būti tinkamai atstovaujama. Be to, Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvu) naudojuosi jau dešimt metų. Skaitau ir rašau fanfikciją, kai jaučiuosi vieniša. Tai vieta, kuri man reiškia labai daug, todėl man didelė garbė turėti galimybę prisidėti.

Be to, tikiu, kad šiomis dienomis daugiau žmonių yra priklausomi nuo interneto, ši tendencija išaugo nuo pandemijos pradžios. Noriu, kad mūsų bendruomenė taptų nuoširdesne ir atviresne erdve.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Kaip IT sektoriuje dirbantis asmuo, esu orientuota į smulkmenas ir domiuosi naujausiomis technologijomis. Manau, kad technologijos gali turėti lemiamos įtakos padedant organizacijai augti ateityje. Turiu kelias idėjas, kurios galėtų padėti organizacijos projektams tapti prieinamesniais visiems.

Taip pat turiu įvairios savanoriavimo ir vadovavimo patirties padedant neprivilegijuotoms grupėms savo vietos bendruomenėje. Esu tikra, kad esminiai įgūdžiai, kuriuos įgijau dalyvaudama tokioje veikloje, pavyzdžiui, empatija ir komandinis darbas, bus naudingi man potencialiai einant šias pareigas.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Norėčiau plėsti fanų darbų prieinamumą. Paauglystėje visada jausdavausi nemaloniai, kai pasakydavau kitiems, kad rašau fanfikciją. Be to, man buvo nelengva surasti bendruomenę, kurioje galėčiau skaityti ir rašyti fanfikciją. Būdavo nejauku klausti žmonių, ką jie „šipino“ ar kur jie skaitė ir rašė fanfikus. Man pasisekė, kad atradau AO3, ir ši erdvė man ir daugeliui kitų naudotojų reiškia labai daug. Siekdama šio tikslo, ketinu remti Prieinamumo, dizaino ir technologijų komitetą, Politikos ir pažeidimų komitetą bei Pagalbos komitetą. Taip pat ieškoti būdu, kaip užtikrinti organizacijos plėtrą ir klestėjimą ateityje.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Geriausiai esu pažįstama su AO3 – mūsų fanfikcijos archyvu. Kadangi esu Pagalbos komiteto narė, mūsų atsakomybės persipina su Politikos ir pažeidimų komiteto atsakomybėmis. Gerai žinau, kokias pastangas abu komitetai deda siekdami išspręsti visas problemas, su kuriomis susidūrėme iki šiol. Norėdami padėti anglų kalba nekalbantiems naudotojams, taip pat dažnai dirbame su Vertimo komitetu. Taip pat nekantrauju rasti veiksmingesnių būdų, kaip išspręsti problemas, kylančias anglų kalba nekalbantiems naudotojams.

Sužinojau apie kai kurias problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Prieinamumo, dizaino ir technologijų komitetas, ir norėčiau dirbti ieškant joms sprendimų. Tvirtai tikiu, kad technologijų pažanga galėtų padaryti fanfikciją prieinamesnę visiems, nepriklausomai nuo to, kur jie yra ir kokiomis kalbomis kalba.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Šiuo metu turiu atsakomybių Pagalbos ir Žymų tvarkymo komitetuose. Jie niekada nebuvo per daug apkrauti. Ateinant naujiems savanoriams, darbo krūvis dar labiau mažės, o tai leis man skirti daugiau laiko ir energijos Tarybos darbui. Laiko valdymas man tikrai nėra didelė problema, nes atlikinėti keletą užduočių vienu metu išmokau dar mokykloje ir man tai sekasi itin gerai.