Tidsplan för 2024 års val

Detta är den officiella tidplanen för 2024 års val. Några valevenemang, såsom live-chatten med kandidaterna och perioden för frågor och svar, kommer endast vara tillgängliga på engelska. Om du vill ha mer information om dessa, vänligen besök den engelska tidplanen genom att välja “English” från språklistan till vänster på denna sida.

21 juni

 • Deadline för att kandidera är 23:59 UTC. Kandidater måste även teckna medlemskap i OTW (Organisationen för transformativa verk) innan dess.
 • Deadline för kandidaterna att lämna in sin biografi och plattform till valkommittén är 23:59 UTC.

24 juni

 • Kandidaterna presenteras för allmänheten och biografierna och plattformarna publiceras.

30 juni

 • Deadline för att teckna medlemskap för att ha möjlighet att rösta i det kommande valet.
 • Alla som blir medlemmar mellan 1 juli 2023 och 30 juni 2024, inklusive båda datumen UTC, kommer att ha rösträtt i det här valet. Observera att ditt gåvokvitto kommer att dateras med östamerikansk normaltid (EST) så om din gåva registreras efter 19:59 den 30 juni 2024 på kvittot så har du inte rösträtt. Om du är osäker på ifall din gåva genomfördes före deadline, var vänlig kontakta kommittén för Utveckling och Medlemskap genom kontaktformuläret på vår webbsida och välj “Är mitt medlemskap aktuellt/Har jag rösträtt?”.

28 juli

 • Instruktioner om hur röstningen går till skickas ut via e-mail till alla röstberättigade medlemmar.

6 augusti

 • Deadline för att kontakta valkommitén angående fullmakt om du kommer att vara utan tillgång till e-mail under hela valperioden.

16-19 augusti

 • Valet hålls mellan 00:01 UTC på fredag till 23:59 UTC på måndag.

20 augusti

 • Valresultatet tillkännages.

27 augusti

 • Deadline för att begära omräkning.

1 oktober

 • Den nya styrelsen tillträder.

Tidigare års tidplaner kan hittas på sidan Historia.