Tidslinje for valget 2021

Dette er den offisielle tidslinjen for valget 2021. Noen få valgarrangement, som spørretimen og live chat med kandidater, vil kun foregå på engelsk. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om disse, vennligst se den engelske versjonen av denne tidslinjen ved å velge “English” fra listen over språk til venstre på denne siden.

18. juni

 • 23:59 UTC er siste frist for å melde sitt kandidatur. Kandidater må også verve seg som medlemmer i OTW (Organisasjonen for transformative verk) innen denne fristen.
 • Fristen for å sende inn kandidatens biografi og plattform til valgkomiteen er også 23:59 UTC. Dersom uttalelsene er oversatt, vil sene uttalelser bli oversatt sist.

20. juni

 • Kandidatene blir offisielt kunngjort og både biografier og plattformer publiseres.

30. juni

 • Siste frist for å bli medlem med stemmerett i det kommende valget.
 • Alle som blir medlem mellom 1. juli 2020 og 30. juni, 2021, inkludert begge datoene i UTC-tid, vil kunne stemme i dette valget. Merk at donasjonen din vil bli datert til US Eastern Time, så dersom kvitteringen på donasjonen din er datert etter klokken 19:59 den 30. Juni, 2021 vil du ikke kunne stemme. Er du usikker på om donasjonen din ble opprettet innenfor fristen, så vennligst ta kontakt med komiteen for utvikling og medlemsskap via vårt kontaktskjema og velg “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Er medlemskapet mitt gyldig/Er jeg kvalifisert til å stemme?).

24. juli

 • Velgerinstruksjoner vil bli sendt på e-post til kvalifiserte velgere.

3. august

 • Siste frist for å kontakte valgkomiteen med en fullmaktforespørsel dersom du ikke vil være tilgjengelig på e-post under hele valgperioden.

13.–16. august

 • Valget holdes fra 00:01 UTC på fredag til 23:59 UTC på mandag.

17. august

 • Valgresultatene kunngjøres.

24. august

 • Siste frist for å be om en ny opptelling.

1. oktober

 • Utskiftning av styret begynner.

Tidslinjer fra tidligere år kan du finne på historie-siden.