Thống Kê Bầu Cử OTW 2021

Vậy là cuộc bầu cử năm 2021 đã kết thúc! Tiếp theo đây, chúng tôi xin chia sẻ tới bạn số liệu thống kê tỷ lệ cử tri bỏ phiếu.

Kỳ bầu cử năm 2021 có 11.231 cử tri đủ tư cách bỏ phiếu, trong đó có 2.305 cử tri đã bỏ phiếu, tương đương 20,5% số cử tri tiềm năng. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu năm nay thấp hơn tỷ lệ năm ngoái (21,4%). Số phiếu bầu cũng có sự sụt giảm, từ 2.858 xuống còn 2.305, giảm 19,3%.

Ban Bầu Cử cam kết sẽ tiếp tục kết nối tới những hội viên đủ tư cách bỏ phiếu để vận động hội viên bỏ phiếu mỗi kỳ bầu cử. Bất kỳ ai được bầu vào Ban Điều Hành đều có thể có ảnh hưởng đáng kể tới tương lai lâu dài của các dự án của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi), và chúng tôi muốn mọi hội viên đều có tiếng nói trong quá trình đó.

Về cụ thể số phiếu bầu mỗi ứng cử viên nhận được, xin lưu ý: quá trình bầu cử của chúng tôi được thiết kế nhằm mục đích chọn ra một tập thể Ban Điều Hành bình đẳng để các thành viên có thể làm việc hòa hợp cùng nhau; vì vậy, chúng tôi xin giữ kín thông tin này. Đồng thời, về mặt nguyên tắc, chúng tôi cũng không tiết lộ thông tin ứng cử viên thất cử nào nhận được số phiếu ít nhất, nhằm tránh gây trở ngại cho việc ứng cử viên tiếp tục ứng cử trong tương lai khi hoàn cảnh và mối quan tâm của hội viên có thể đã thay đổi. Tuy nhiên, do năm nay chỉ có 4 ứng cử viên, trong đó có 2 người trúng cử và 1 người được chỉ định, việc tiết lộ thông tin này là không thể tránh khỏi.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia vào mỗi giai đoạn của cuộc bầu cử! Chúng tôi hy vọng được gặp lại bạn trong kỳ bầu cử tiếp theo.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, vui lòng truy cập trang của ban Biên Dịch.