Thống Kê Bầu Cử của Tổ Chức Cho Các Tác Phẩm được Chuyển Hóa (OTW) năm 2019

Giờ khi cuộc bầu cử 2019 đã kết thúc và đã có kết quả bầu, chúng tôi xin chia sẻ với bạn kết quả khảo sát cử tri.

Trong đợt bầu cử năm 2019, chúng tôi có 9939 cử tri đủ tư cách, trong đó 2234 người đã bỏ phiếu. Chúng tôi vô cùng tự hào thông báo rằng tỷ lệ cử tri bỏ phiếu là 22.5%, cao hơn gần 8% so với năm trước khi tỷ lệ bỏ phiếu là 14,6%. Tổng số phiếu tăng từ 827 lên 2234, tức là tăng 270%, và đây cũng là lượng phiếu lớn nhất mà chúng tôi từng có!

Ban Bầu Cử cam kết tiếp tục tiếp cận mọi hội viên đủ tư cách để khuyến khích họ bỏ phiếu mỗi đợt bầu cử. Bất cứ ai được bầu vào Ban Giám Đốc đều có thể có ảnh hưởng lâu dài đến các dự án của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và chúng tôi muốn mọi hội viên có tiếng nói trong quá trình đó.

Nếu bạn muốn biết số phiếu mỗi ứng cử viên nhận được, xin lưu ý quá trình bầu cử của chúng tôi được thiết kế để chọn ra một Ban Giám Đốc bình đẳng, để các thành viên có thể làm việc hòa hợp với nhau, vì vậy chúng tôi không tiết lộ thông tin đó. Nhìn chung, chúng tôi cũng sẽ không cho biết ứng cử viên không thành công nào nhận được ít phiếu nhất, vì chúng tôi không muốn ngăn cản họ tiếp tục tranh cử trong tương lai khi hoàn cảnh và ý kiến hội viên thay đổi (tuy nhiên, vì năm nay chỉ có 3 ứng cử viên, chúng tôi không thể tránh khỏi tiết lộ thông tin đó).

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những ai đã tham gia vào mọi giai đoạn của cuộc bầu cử! Chúng tôi hy vọng được gặp lại bạn vào năm sau.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.