Statistik för 2021 års val till OTW

Nu när valet 2021 är över vill vi gärna dela med oss av statistiken för valdeltagandet!

Inför valet 2021 hade vi totalt 11 231 röstberättigade. Av dessa röstade 2 305 personers, vilket motsvarar 20,5 % av de möjliga väljarna. Valdeltagandet är lägre än förra året, när valdeltagandet var 21,4%. Vi har också sett en minskning i antalet avlagda röster, från 2 858 till 2 305, vilket motsvarar en minskning med 19,3 %.

Valkommittén fortsätter att nå ut till våra röstberättigade medlemmar för att uppmuntra dem att rösta i valen. Vem som väljs till styrelseledamot kan ha stor påverkan på hur det går med de projekt som drivs inom OTW (Organisationen för transformativa verk) och vi vill att våra medlemmar ska vara delaktiga i detta.

För er som är intresserade av hur många röster var och en av kandidaterna fick, vänligen notera att vår valprocess är tänkt att välja en jämbördig grupp styrelsemedlemmar för att ge dem förutsättningar att kunna bygga ett bra samarbete och därför lämnar vi inte ut den informationen. Som regel avslöjar vi inte heller vem av våra ej valda kandidater som fick det lägsta antalet röster, eftersom vi inte vill avskräcka dem från att ställa upp igen i framtiden när omständigheter och medlemmarnas intressen kan vara annorlunda. Men då det bara fanns 4 kandidater i år, varav två blev valda och en utsedd, är det tyvärr oundvikligt att avslöja den informationen.

Än en gång, ett stort tack till alla som medverkat i valets olika delar! Vi hoppas att vi ses igen nästa år i den virtuella vallokalen.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.