Seçimler Komitesi Hakkında

Seçimler Komitesi OTW Kurul seçimlerini yürütmekle sorumludur. 2014’ün ortalarında, seçimleri OTW (Transformatif Eserler Derneği) Kurulundan ayırmak için kurulan komitemiz, seçim sürecinin adil, gizli ve vaktinde yapılmasını sağlar. Ekip olarak prosedürleri güncelleyip, OTW üyeleri ve diğer komiteler ile iletişime geçerek onları sürecin nasıl gittiğiyle ilgili bilgilendirip, adayların hazırlanıp görevlerini yerine getirmesi için yardım etmekle birlikte, seçimin kendisini yürütürüz.

Belirli projeleri tamamlamak ve takım ortamı oluşturmak için komitemizin tüm üyeleri birlikte çalışsa da görevlilerimizin spesifik olarak görev aldığı beş pozisyon mevcuttur.
Bu pozisyonlar şu şekildedir:

Aday İrtibatı

Aday İrtibatı, seçim adayları ile iletişim kurup onları desteklemekle sorumludur. Direkt olarak adaylarla çalışıp onlara adaylık beyanı ve seçim süreci sırasında rehberlik ederler.

İletişim Uzmanı

İletişim Uzmanları komitenin baş yazar ve editörleridir. Herkese açık haber gönderilerini ve komite içi bildirileri hazırlamakla birlikte komite belgelerinin yazımına ve düzenlenmesine yardım ederler.

Ekip Koordinatörü

Ekip Koordinatörleri komitenin yönetiminden ve komite içi örgütsel her işten sorumludur. Prosedür oluşturur, eleman alımını yürütür, toplantıları ayarlar, proje planları yaratmaya yardımcı olur ve komite belgelenmesini sürdürürler.

Oylama Süreci Mimarı

Oylama Süreci Mimarları, oylama prosedürümüzü ve yazılımımızı oluşturup korurlar. Karışıklık olmasını engellemek için komitenin seçim prosedürlerini oluşturur, günceller ve onaylarlar. Aynı zamanda oy verenlerin ve adayların gizliliğinin en iyi şekilde korunması ve oylama sürecinin bütünlüğü ile ilgili komiteye tavsiyelerde bulunurlar.

Başkanlık İzleme Görevlisi

Başkanlık İzleme Görevlileri, Başkan pozisyonuna gelebilmek için komite aktivitelerinin tüm detaylarını öğrenmeye odaklanırlar. Altı ay boyunca diğer üyelerin yanında çalışarak ve onların görevlerini bitirmelerine yardım ederek herkesin görevlerini öğrenirler.

Seçimler Komitesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da ekibimizin bir parçası olmak istiyorsanız, bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz!