Sådan fungerer OTW-valget

OTW’s afstemningsproces

Til bestyrelsesvalget bruger OTW (Organisationen for Transformative Værker) en form for rangeret afstemning baseret på Instant Runoff Voting – IRV-systemet. Denne metode tillader en enkelt afstemning og sørger for, at hver stemme tæller.

Efterhånden som stemmerne bliver afgivet, bliver hver vælgers førsteprioritet talt sammen, og disse stemmer bliver brugt til at lave en rangeret liste over kandidaterne. Hvis én kandidat har flertal, når alle førsteprioriteter er talt sammen, er denne kandidat vores første vinder. For at tilpasse IRV til flere vindere fjerner vi derefter den vinder fra afstemningen. De stemmer, der blev tildelt den eliminerede kandidat, bliver talt sammen igen, og andenprioriteten på disse stemmesedler bliver brugt til at afgive stemme på en af de resterende kandidater. En rangeret liste over kandidaterne bliver lavet igen, og den anden vinder er den højst placerede kandidat på denne liste.

For trin-for-trininstruktioner, gå til stemmeinstruktioner.

Hvad er IRV?

Instant Runoff Voting er et valgsystem, der bidrager til en beslutning gennem en enkelt afstemning ved at bede vælgerne om at rangere deres valg efter prioriteter. Den største fordel ved dette system er, at det eliminerer nødvendigheden for endnu en afstemning ved et uafgjort resultat. IRV modarbejder som regel også taktiske stemmer — at stemme imod en kandidat, man ikke vil have skal vinde, i stedet for at stemme på en kandidat, man rent faktisk støtter — fordi denne metode mindsker muligheden for, at nogen kan blive en splittelseskandidat. Stemmer går ikke til spilde, hvilket betyder, at vælgeren har flere valgmuligheder. Rangeringen kan også reducere smædekampagner og konflikter mellem tilhængere af forskellige kandidater — én kandidat behøver ikke støde tilhængere af en anden kandidat fra sig, da enhver vælger kan støtte begge kandidater på samme tid!

På OTW-stemmesedlen kan vælgerne vælge at rangere så mange eller så få af kandidaterne, som de ønsker, så længe de rangerer mindst én kandidat.

Efterhånden som stemmerne bliver afgivet, bliver hver vælgers førsteprioritet talt sammen, og disse stemmer bliver brugt til at lave en rangeret liste over kandidaterne. Hvis én kandidat har flertal, når alle førsteprioriteter er talt sammen, er denne kandidat vores første vinder. Hvis der ikke er noget flertal, bliver den kandidat, der har færrest førsteprioriteter, elimineret. De stemmer, der blev tildelt den eliminerede kandidat, bliver talt sammen igen, og andenprioriteten på disse stemmer bliver brugt til at afgive stemme på en af de resterende kandidater. En rangeret liste over kandidaterne bliver lavet igen, og processen gentages, indtil der er et flertal.

IRV finder den kandidat, som størstedelen af alle vælgerne finder acceptabel — ikke bare den kandidat, der har flest stemmer, hvilket er noget, der kan ske ved en urangeret afstemning med en stemmeseddel, der har mere end to kandidater.

Stemmer ved stedfortræder

At stemme ved brug af en stedfortræder er en måde, hvorpå man udpeger en anden til at afgive ens stemme ved et valg.

OTW er påbudt at tillade stemmer ved stedfortræder ifølge Delaware lovgivning, som siger: “En aktionær kan give en anden person eller personer fuldmagt til at handle for denne aktionær som stedfortræder ved at overføre eller godkende en overførsel af [en] elektronisk overførsel til den person, der har fuldmagten.”

Ved virksomhedsvalg bliver en stedfortræder ofte brugt, når et medlem med stemmeret ikke kan deltage i et møde personligt. Ved en udvidet, elektronisk afstemning er der mange af de sædvanlige grunde til at stemme ved stedfortræder, der ikke gælder. Stemmeperioden kan dog falde i en periode, hvor en vælger ikke har adgang til internet eller har andre forpligtelser.

Hvis man har brug for en stedfortræder, kan man udpege en på et hvilket som helst tidspunkt indtil to uger før valget. Fuldmagten vil vare seks måneder, og indtil de seks måneder er gået, kan vi ikke ophæve eller ændre din stedfortræder. Stemmer udført af en stedfortræder kan ikke laves om.

Stedfortrædere udpeges over e-mail. Når man sender en anmodning om at udpege en stedfortræder, skal denne anmodning komme fra den e-mailkonto, som man tidligere har brugt hos OTW, og skal sendes til både [email protected] og din stedfortræder. Mailen skal også indeholde dit juridiske navn og en erklæring om, at man ønsker at give fuldmagt til e-mailens modtager. Din stedfortræder skal så svare alle modtagere, bekræfte modtagelsen og inkludere deres jurdiske navn i e-mailens tekst. Dette svar skal modtages af [email protected] mindst to uger før valget.

Når man udpeger en stedfortræder, så vælg en, man stoler på til at stemme på dine vegne. Sædvanligvis kan aftalen mellem en selv og ens stedfortræder have enhver betingelse, som man ønsker, men kun som en aftale mellem individerne. OTW er ikke ansvarlig for at håndhæve de betingelser, man stiller, og vi kan ikke bekræfte, om din stedfortræder afgav din stemme, eller hvilken kandidat de stemte på.

Indsigelser

Det er kun kandidater, der kan anmode om en omtælling eller en ny afstemning. En kandidat, der ønsker at anmode om dette, skal sende deres anmodning til vores Valg-embedsmand inden for en uge, efter afstemningen er slut. Valg-embedsmanden vil tage en beslutning inden for en uge efter modtagelse af anmodningen. Hvis en ny afstemning anses for værende nødvendig, vil afstemningen begynde inden for to uger, efter denne beslutning er taget.