Rozvrh voleb 2024

Toto je oficiální rozvrh voleb pro rok 2024. Některé z volebních akcí, jako jsou otázky a odpovědi nebo živé rozhovory s kandidáty, budou dostupné pouze v angličtině. Více informací o těchto akcích můžete najít na anglické verzi tohoto příspěvku, když zvolíte “English” v menu jazyků na levé straně této stránky.

21. června

 • Uzávěrkou pro přihlášení kandidátů je 23:59 UTC. Dalším požadavkem je, aby se kandidáti stali členy OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) před touto uzávěrkou.
 • Uzávěrkou pro poskytnutí profilů a programů kandidátů volebnímu výboru je 23:59 UTC.

24. června

 • Veřejné vyhlášení kandidátů a publikování jejich profilů a programů.

30. června

 • Poslední možnost pro podání členské přihlášky pro zájemce, kteří si přejí v těchto volbách volit.
 • Kdokoli se stane členem mezi 1. červencem 2023 a 30. červnem 2024, včetně obou těchto dnů, bude mít právo volit v aktuálních volbách. Upozorňujeme, že datum vašeho příspěvku bude uvedeno podle časového pásma EST/EDT, pokud bude tedy na vašem potvrzení o platbě uvedeno datum po 30. červnu 2024, 19:59, nebudete moci volit. Pokud si nejste jisti, jestli vaše platba dorazila před tímto termínem, kontaktujte prosím výbor pro rozvoj a členství pomocí kontaktního formuláře na našich stránkách, ve kterém jako kategorii zvolte “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Je moje členství platné/Mohu volit?).

28. července

 • Volební instrukce se zasílají voličům na e-mail.

6. srpna

 • Poslední možnost kontaktovat volební výbor s žádostmi o hlasování na základě plné moci pokud nebudete v celém trvání voleb mít přístup k e-mailu.

16. — 19. srpna

 • Volby se konají od pátku 00:01 UTC do pondělí 23:59 UTC.

20. srpna

 • Vyhlášení výsledků voleb.

27. srpna

 • Poslední možnost požádat o přepočítání.

1. října

 • Období předávání představenstva začíná.

Volební rozvrhy předchozích let můžete nalézt na stránce Historie.