Rhedeg Etholiad OTW

Diolch am eich diddordeb mewn sefyll am Bwrdd y Cyfarwyddwyr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy). Am wybodaeth am gymhwyster i sefyll, gwelwch at ein tudalen Dod Ymgeisydd. Mae’r canlynol yn drosolwg o’r broses ymgeisyddiaeth.

Mae’r tymor etholiad yn dechrau ar ddiwedd y cyfnod datgan, wyth wythnos cyn yr etholiad. Mae’n parhau tan ddiwedd y pleidleisio. Rydym yn annog ymgeisyddion i drafod eu platfformau, golygfeydd, a gwelediad gydag aelodaeth yr OTW mewn unrhyw fforwm a ddewisant.

Rhaid i ymgeisyddion ddarparu datganiad byr yn crynhoi eu hathroniaeth, eu nodau ar gyfer y gymdeithas, a’u barn ar gyfeiriadau’r gymdeithas yn y dyfodol. Bydd y datganiad hwn ar gael ar y wefan OTW.

Ar ôl i’r datganiad gael ei gyflwyno, bydd y cyhoedd yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i’r ymgeisyddion. Bydd yr ymgeisyddion yn ateb y cwestiynau hyn ar wefan Etholiadau’r OTW, mewn setiau wedi’u trefnu yn ôl pwnc.

Anogir ymgeisyddion hefyd i gymryd rhan mewn sgwrs gyhoeddus, mewn fforwm a ddarperir gan yr OTW, ar amser a gytunwyd gan bawb. Bydd trawsgrifiad y sgwrs hefyd yn cael ei ddarparu ar wefan Etholiadau’r OTW.