Rebecca Sentances biografi og valgprogram

Biografi

Rebecca Sentance: Rebecca Sentance har været en del af fandom i omkring femten år, og hun startede på Quizilla, hvor hun læste fanfictions med 2. personsfortæller i fandoms som Yu-Gi-Oh!, Inuyasha, Yu Yu Hakusho og Dragonball Z. Hendes allerførste fanværk var dog Enid Blyton-fanfiction, som hun skrev som femårig – længe før hun overhovedet drømte om, at der kunne være hele fællesskaber, hvor mennesker udgav og læste sådanne værker online.

Hun fandt Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) i 2011 og begyndte ligeså langsomt at lære om organisationen bag og de mange projekter, hvilket førte til, at hun dykkede ned i fandom-historie og fan academia, og at hun lærte om, hvor vigtigt det er at bevare og forsvare alle slags fanværker. Hun var ivrig efter at blive en del af OTW (Organisationen for Transformative Værker), men hun lykkedes ikke lige med at ramme en rekrutteringsrunde før i midten af 2015, kort efter at hun blev færdig med sin kandidatuddannelse, hvor hun så, at der blev søgt efter medarbejdere til AO3 Dokumentation – hvilket var perfekt for én, der elsker alt, der har med ord at gøre.

Senere fandt hun vej ind i Transformative Værker og Kulturer og Fanlore-komitéen, og nu bruger hun en hel del tid på dette fantastiske fællesskab af fans. Når hun ikke laver frivilligt arbejde for OTW, kan man finde hende lure i forskellige dele af Marvel-fandommen og lave overspringshandlinger i stedet for at arbejde på sin seneste fic.

Valgprogram

1. Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsesvalget?

At være frivillig for OTW har været en kæmpe del af mit fan-liv i flere år nu. Jeg elsker OTW, det, den repræsenterer, de mennesker, den består af, og jeg vil gerne være med til at sørge for, at organisationen bliver ved med at være en fantastisk indflydelse og hjælp for det gode i fandom. Det er derfor, jeg har postet så mange timer i OTW henover årene, og det er også derfor, jeg nu stiller op til bestyrelsen. Bestyrelsen har en vigtig rolle i forhold til, at OTW forbliver tro mod sin mission, forbliver gennemsigtig og ansvarsbevidst og i forhold til at reagere på de problemer, som vores frivillige og vores medlemmer tager op, og det vil jeg rigtig gerne hjælpe med.

Jeg har tænkt på at stille op til bestyrelsen i nogle år nu, og i år er første gang, hvor jeg ved, at jeg vil kunne give alt, hvad jeg har. Og selvom man aldrig kan være fuldstændig forberedt på at sidde i bestyrelsen eller kan have al den nødvendige erfaring, så er jeg sikker på, at jeg har samlet nok erfaring til, at jeg kan bidrage til bestyrelsen.

Jeg er også meget bevidst om, hvor vigtigt det er at have dedikerede, entusiastiske kandidater til valget, så vi fortsat kan finde de bedste mennesker til at sidde i OTW’s bestyrelse. Jeg ved, at jeg kan hjælpe med den del ved at stille op, så derfor gør jeg det.

2. Hvilke kompetencer og/eller erfaringer ville du bidrage til Bestyrelsen?

Efter 15 år i online fandom og næsten fire år som frivillig hos OTW kan jeg bidrage med uendelig entusiasme for fandom i alle former og en dedikation til at fremme OTW’s mission om at beskytte fans’ interesser. Min tid som medformand for Fanlore og som ivrig bidrager til Fanlore-wikien har også givet mig en forståelse for vores historie og kontekst og en bevidsthed om, hvordan fandoms perspektiver (især perspektiver på OTW’s arbejde) kan være forskellige. Jeg har erfaring med at reagere på mange forskellige slags fanrelaterede problematikker og med at finde måder, hvorpå forskellige perspektiver kan forsones, hvilket jeg mener, er en vigtig egenskab at have som bestyrelsesmedlem.

Jeg har også været formand i mere end tre år, og på et tidspunkt var jeg medformand for to komitéer. Dette har givet mig værdifuld erfaring i at se komitéens arbejde i et større perspektiv og i at balancere langsigtet planlægning og daglige opgaver – en erfaring, som jeg er sikker på, jeg får brug for jævnligt, hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen. Formandsposten har også lært mig om forholdene mellem komitéer og samarbejde på tværs, hvilket jeg igen forventer, er en vigtig del af bestyrelsesarbejdet. Jeg har også lært vigtige egenskaber i ledelse, samt hvordan man uddelegerer og prioriterer opgaver.

Mit arbejde som medarbejder hos AO3 Dokumentation har skærpet mine dokumentationsevner, hvilket jeg gerne vil bruge til at dokumentere bestyrelsens processer og opgaver. Generelt er jeg også en stærk kommunikatør, og én af mine styrker er at finde de helt rigtige ord til at udtrykke det rigtige budskab – om det så er en intern besked i en komité, dokumentation eller et forklarende indlæg. Frem for alt er jeg en holdspiller, og jeg laver mit bedste arbejde, når jeg er en del af et team.

3. Vælg et eller to mål for OTW, som er vigtige for dig, og som du gerne vil arbejde med under din periode. Hvorfor er disse mål vigtige for dig? Hvordan ville du arbejde sammen med andre for at opnå dem?

Det første emne, som jeg går meget op i, handler om at håndtere udbrændthed hos vores frivillige. Jeg har været medformand for to komitéer og har til tider selv været på grænsen til udbrændthed, så jeg har et særligt kendskab til, hvor meget det kræver at jonglere OTW-arbejde, det virkelige liv og andre fanrelaterede forpligtelser, og hvor svært det kan være – især for de personer i OTW, der er støttepiller i deres respektive komitéer og projekter.

Der findes ikke nogen simpel eller let løsning på udbrændthed, men flere ting – for eksempel regelmæssige check-ins, støtte til at rekruttere flere medlemmer til komitéen og hjælp til at dokumentere vigtige processer – kunne hjælpe situationen. Hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen, vil jeg gerne indføre sådan nogle tiltag og også opfordre komitéerne til at dele strategier på tværs, som er en anden ting, der efter min erfaring, kan være en stor hjælp til at forbedre fordelingen af arbejdet og bekæmpe udbrændthed.

Derudover vil jeg understøtte vores engagement i forhold til vores voksende medlemstal og udbredelse til både fanrelaterede og andre fællesskaber. OTW bliver omtalt mere og mere takket være begivenheder som vores Hugo-nominering, det fantastiske arbejde, som vores Juridiske Rådgivere laver, og det hårde arbejde, som alle vores frivillige lægger i projekter, der på den baggrund er meget velfungerende. Mit mål som bestyrelsesmedlem ville være at finde frem til endnu flere måde at engagere fans og ikke-fans i vores arbejde, række ud til nye fællesskaber og kommunikere vores mission. Det er allerede en stor del af mit arbejde hos Fanlore, hvor vi regelmæssigt kører udfordringer og brainstormer om måder, hvorpå vi kan engagere nye bidrag til wikien, og den erfaring kan jeg tage med til at forbedre og styrke vores udbredelse.

4. Hvad er dine erfaringer med OTW’s projekter, og hvordan ville du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Forsøg at inkludere flere projekter, men fokusér endelig på dem, du har erfaring med, hvis du vil.

Gennem min tid som frivillig for OTW har jeg været så heldig at arbejde på flere forskellige komitéer på tværs af OTW’s projekter.

Som medarbejder og tidligere medformand hos AO3 Dokumentation har jeg arbejdet tæt sammen med Support, Tilgængelighed, Design & Teknologi (AD&T) og Oversættelseskomitéen: skrive svar på FAQ og Tutorials, der bedst besvarer de forespørgelser, som Support modtager, og støtte sig til deres indsigt i brugernes feedback; tage spørgsmål op til AD&T om AO3’s interface og potentielle bugs og arbejde sammen med Oversættelse om at præcisere sproget i dokumentationen og sikre, at ændringer bliver kommunikeret så klart som muligt. Jeg har også været betalæser på tutorials til Åbne Døre, hvilket har givet mig indsigt i det vigtige arbejde, de laver for at bevare arkiver i risiko – og har også dokumenteret resultaterne af dette arbejde på Fanlore.

På nuværende tidspunkt er jeg frivillig for Transformative Værker og Kulturer og har stor interesse i fanrelateret forskning: Jeg har deltaget i konferencer om fanstudier som ikke-akademiker og har givet mit besyv med i mange diskussioner på Twitter. Og som nuværende medformand for Fanlore har jeg en dybdegående forståelse for wikiens prioriteter, omfang og udfordringer.

I forhold til de komitéer og projekter, som jeg kender, vil jeg bygge på min eksisterende viden om deres arbejde, og hvordan de interagerer, for at finde ud af, hvordan jeg bedst kan støtte og samarbejde med dem som bestyrelsesmedlem. I forhold til dem, jeg ikke har brugt så meget tid hos, vil jeg tage en åben tilgang, så jeg kan lære så meget som muligt om, hvad de har brug for fra bestyrelsen, deres historie og kontekst og deres forhold til OTW’s andre projekter og komitéer.

5. Hvordan vil du balancere dit bestyrelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på bestyrelsesarbejdet?

Jeg har i et stykke tid planlagt at stille op til OTW’s bestyrelse, så derfor har jeg skruet ned for mit arbejde hos OTW henover det sidste år som forberedelse, og derfor opgav jeg også min formandspost hos AO3 Dokumentation i januar. I øjeblikket arbejder jeg for tre komitéer: Fanlore, hvor jeg er medformand, AO3 Dokumentation, hvor jeg er stab, og Transformative Værker og Kulturer (TWC), hvor jeg redigerer layout.

Af disse er min rolle hos TWC den, der kræver mindst tid, da det handler om korte perioder med intensivt arbejde to-tre gange om året, når et nyt nummer skal udgives. Mit arbejde med at skrive og betalæse for AO3 Dokumentation styrer jeg meget selv, så det kan nemt passes ind omkring mine andre forpligtelser. Min rolle som formand for Fanlore er den mest krævende, da det kræver daglig opmærksomhed samt ugentlige møder. Disse forpligtelser deler jeg med min fantastiske medformand, hvilket hjælper på en del af arbejdsbyrden, og jeg ville ikke stille op til bestyrelsen, hvis jeg ikke regnede med, at jeg kunne balancere bestyrelsesarbejdet og mine ansvarsområder som formand.

Men hvis bestyrelsesarbejdet skulle vise sig at være mere krævende end forventet, eller hvis det på anden måde bliver for svært at håndtere, kan min medformand og jeg se på andre muligheder for at omstrukturere arbejdsbyrden, blandt andet ved at rekruttere flere medlemmer til komitéen, så jeg kan give bestyrelsen al den opmærksomhed, der er behov for.