Rebecca Sentances biografi og plattform

Biografi

Rebecca Sentance: Rebecca Sentance har vært en del av fandom i cirka femten år, og startet på Quizilla hvor hun leste 2. persons fanfic i fandommer som Yu-Gi-Oh!, Inuyasha, Yu Yu Hakusho og Dragonball Z. Men, hennes første fanverk noensinne var en Enid Blyton-fanfic som hun skrev i en alder av fem – lenge før hun noensinne drømte om at det kunne finnes hele fellesskap med folk som publiserte og leste disse verkene på nett.

Hun oppdaget Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) i 2011 og begynte gradvis å lære om organisasjonen bak og alle dens andre prosjekter, hvilket ledet henne til å fordype seg i fandom-historie og fan-akademia, og lære om viktigheten av å bevare og beskytte fanverk av alle slag. Selv om hun var ivrig på å være en del av OTW (Organisasjonen for transformative verk), klarte hun ikke å ta del i en åpen rekrutteringsrunde før midten av 2015, kort etter å ha fullført høyere utdanningen sin, da hun så en utlysning etter personale til AO3 dokumentasjon – perfekt for noen som elsker alt som har med ord å gjøre.

Hun fant senere veien inn i kommiteene for Transformative verk og kulturer og Fanlore, og dedikerer nå en betydelig andel av sin tid til å være del av dette fantastiske fellesskapet av fans. Når hun ikke jobber frivillig for OTW, er hun å finne i ulike deler av Marvel-fandom og fullt opptatt med å prokrastinere på å skrive sine nyeste fanfics.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Å være frivillig for OTW har vært en stor del av mitt liv som fan i flere år nå. Jeg elsker OTW, hva den representerer og hvem den er dannet av, og jeg ønsker å hjelpe den med å fortsette å være en fantastisk styrke for godt i fandom. Det er derfor jeg har lagt ned så mange timer med arbeid for OTW opp gjennom årene, og det er også derfor jeg har stilt til valg i styret. Styret spiller en viktig rolle i å holde OTW nært dens formål, holde oss transparente og ansvarlige, og respondere på bekymringene til våre frivillige og våre medlemmer, og jeg ønsker å hjelpe med hva enn jeg kan.

Jeg har tenkt på det å stille til valg i styret i et par år, og dette er det første året hvor jeg vet at jeg kan gi det alt jeg har. Selv om det ikke går an å være fullstendig forberedt på å sitte i styret eller ha all den nødvendige erfaringen, har jeg bygget opp nok erfaring til at jeg føler meg så sikker som jeg kan være på at jeg kan bidra og at jeg har evner å tilføre styret.

Jeg er også svært klar over viktigheten av å ha dedikerte, entusiastiske kandidater som stiller til valg for at vi skal kunne fortsette å finne de beste folkene til å sitte i OTWs styre. Jeg vet at jeg ved å stille som kandidat kan hjelpe med dette, så det er det jeg har valgt å gjøre.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Etter halvannet tiår på nett og i fandom, og nærmere fire år som frivillig for OTW, kan jeg tilføre endeløs entusiasme for fandom i alle dens former, og en fullstendig forpliktelse til å fremme OTWs mål om å beskytte interessene til fans. Min tid som medleder i Fanlore og entusiastisk redaktør av Fanlore-wikien har gitt meg en forståelse for vår historie og kontekst, og en bevissthet rundt hvordan fandom-perspektiv (spesielt perspektiv på arbeidet til OTW) kan variere. Jeg har erfaring med å svare på fans bekymringer av ulike slag og å finne måter å forene motstridende fan-perspektiv på en problemstilling, noe jeg tror er viktige egenskaper for et medlem av styret å ha.

Jeg har også tilbrakt mer enn tre år i en lederstilling, og på ett punkt vært medleder av to komiteer. Å være i ledelsen har gitt meg verdifull erfaring med å se det store bildet i komitéarbeid, og å balansere langtidsplanlegging med daglige gjøremål – egenskaper jeg vil anta ofte blir nødvendige dersom man velges inn i styret. Å være i en lederstilling har også lært meg om forhold og samarbeid innad i en komité, noe som igjen også er noe jeg tror blir essensielt i arbeid i styret. Det har også lært meg noen viktige egenskaper når det kommer til tidsbruk, så vel som hvordan å delegere og prioritere.

Mitt arbeid som personale i AO3 dokumentasjon har perfeksjonert mine dokumentasjonsferdigheter, noe jeg planlegger å benytte for å hjelpe med å dokumentere styrets prosesser og oppgaver. Jeg er også en sterk formidler generelt, og en av mine styrker ligger i å hjelpe med å finne akkurat de rette ordene for å formidle noe – enten det er en beskjed innad i en komité, et dokument, eller et forklarende innlegg. Viktigst av alt er jeg en lagspiller, og noe av det beste arbeidet mitt gjør jeg som en del av et team.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i å jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Det første problemet jeg er lidenskapelig opptatt av å løse er utbrenthet hos frivillige. Som noen som allerede har vært medleder på to komiteer og, for å være ærlig, var på grensen til utbrenthet ved enkelte anledninger, er jeg meget godt kjent med hvor utfordrende det kan være å sjonglere arbeid for OTW med det virkelige liv og andre fanrelaterte forpliktelser – spesielt for de innad i OTW som er nøkkelspillere for deres respektive komiteer og prosjekter.

Det finnes ingen én enkelt løsning for å helbrede utbrenthet, men heller mange ulike ting – inklusive regelmessige oppfølgingssamtaler, støtte med å rekruttere ekstra komitémedlemmer, og assistanse med å dokumentere essensielle prosesser – som kan hjelpe på situasjonen. Dersom jeg blir valgt inn i styret, ønsker jeg å jobbe med å sette i gang tiltak slik som disse, og også oppfordre komiteene selv til å dele strategier med hverandre, ettersom det er en annen ting som i min erfaring kan være veldig hjelpsomt med å fordele arbeidsbyrde og kjempe mot utbrenthet.

For det andre ønsker jeg å støtte vårt engasjement med den økende medlemsbasen vår og det å nå ut til både fanfellesskap og andre fellesskap. OTW er i økende grad i søkelyset, og bevissthet rundt våre prosjekter øker stadig, takket være arrangementer som Hugo-nominasjonen for AO3, vårt juridiske teams fremragende arbeid, og det harde arbeidet utført av alle våre frivillige som reflekteres i suksessen til våre ulike prosjekter. Mitt mål som en del av styret ville vært å finne enda flere måter å engasjere fans og ikke-fans med vårt arbeid, nå ut til nye fellesskap, og få frem hva som er vårt oppdrag. Dette er allerede en stor del av mitt arbeid med Fanlore, hvor vi til stadighet støter på utfordringer og har idémyldringer for å finne måter å engasjere nye redaktører til wikien, og jeg kan bidra med denne erfaringen for å hjelpe med å forbedre og styrke rekkevidden vår.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteeene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg av prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

I løpet av min tid som frivillig for OTW, har jeg vært så heldig å få jobbe for et knippe forskjellige komiteer på tvers av flere av OTWs prosjekter.

Som personale og forhenværende medleder for AO3 dokumentasjon, har jeg jobbet tett med komiteene for Tilgjengelighet, design og teknologi, Support, og Oversettelse: å ta opp spørsmål om AO3s brukergrensesnitt og mulige systemfeil til Tilgjengelighet, design og teknologi; å lage utkast for svar på ofte stilte spørsmål og tutorialer som best svarer på supportforespørsler og stole på deres innsikt i tilbakemeldinger fra brukere; å jobbe med oversettelse for å få klarhet i språket som brukes i dokumentasjon for hjelp og passe på at endringer i dokumentasjon blir formidlet så klart som mulig. Jeg har også betalest utkast av tutorialer for Åpne Dører, hvilket har gitt meg verdifull innsikt i det uvurderlige arbeidet de gjør med å bevare arkiver som er i risikosonen – og jeg har også dokumentert resultatene av dette arbeidet hos Fanlore.

Jeg er for øyeblikket frivillig for Transformative verk og kulturer, og har fått en stor interesse i fan-akademika: jeg har deltatt på konferanser for fanstudier som en ikke-akademiker, og vært delaktig i mang en diskusjon på Twitter. Som nåværende medleder i Fanlore har jeg en dyptgående forståelse for prioriteringene, omfanget og utfordringene for wikien.

For de komiteene og prosjektene som jeg er kjent med, tenker jeg å bygge på min eksisterende kunnskap om deres arbeid og hvordan de interagerer med hverandre for å avgjøre hvordan jeg best kan støtte og samarbeide med dem som et medlem av styret. For de jeg har tilbrakt mindre tid med, tenker jeg å gå inn med et åpent sinn og en innstilling om å lære så mye som jeg kan om hva de trenger fra styret, deres historie og hvilken kontekst de arbeider i, og deres forhold til andre prosjekter og komiteer i OTW.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i TOW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Ettersom jeg har planlagt å stille til valg i styret en stund nå, har jeg skalert tilbake mine forpliktelser innad i OTW over det siste året, og trådt ned fra én mine stillinger som medleder (hos AO3 dokumentasjon) i januar som en del av det. For øyeblikket er jeg del av tre ulike komiteer: Fanlore, hvor jeg er medleder; AO3 dokumentasjon, hvor jeg er personale; og Transformative verk og kulturer (TWC), hvor jeg er en redaktør for layout.

Av disse er det rollen min hos TWC som er minst tidkrevende. Denne krever i større grad konsentrerte perioder med intensivt arbeid to eller tre ganger i året før en utgivelse blir publisert. Mitt arbeid med å lage utkast og gjennomføre beta-oppgaver for AO3 dokumentasjon er også i stor grad selvstyrt og kan formes rundt mine andre forpliktelser ganske enkelt. Min rolle som leder i Fanlore er mest krevende, ettersom det krever daglig oppmerksomhet så vel som ukentlige komitémøter. Jeg deler dette ansvaret med en fantastisk medleder, hvilket hjelper voldsomt med arbeidsmengden, og jeg ville ikke stilt til valg i styret om ikke jeg trodde at jeg kan balansere arbeid i styret med mitt lederansvar.

Skulle det derimot være tilfelle at arbeid for styret er mer krevende enn forutsett eller ting ellers blir for vanskelige å håndtere, kan jeg og min medleder se på andre muligheter for å balansere arbeidsmengden, inkludert å rekruttere flere komitémedlemmer eller trene opp en ekstra medleder, slik at jeg kan gi styret så mye oppmerksomhet som trengs.